Survey for Residents of Baldoyle on Community Facilities and Services in the Area

Closeddate_range16 Oct, 2017, 9:00am - 16 Nov, 2017, 5:00pm

 

 

 

Have your say on community services and facilities in Baldoyle

The Community Development Office of Fingal County Council aims to strengthen communities by helping to establish and support local community groups and activities across Fingal.

We would like to hear the views of residents and community groups in Baldoyle to assist us in establishing needs in the area in terms of community and social activities, leisure and sporting facilities.

We are also interested in your views on the potential development of the Menolly Marketing Suite Building at Red Arches as a community facility.

You can give your views by completing an online survey and/or by attending a public meeting:

Online survey: Visit https://consult.fingal.ie/en/surveys  and complete the online survey between 16 October and 16 November 2017. The online survey can also be completed at Baldoyle Community Hall, Main Street, Baldoyle.

Public consultation meeting: A meeting will be held at 8.15 pm on Wednesday, 1 November in Baldoyle Community Hall, Baldoyle Forum, Main Street, Baldoyle.

If you have queries contact the research team at sinead@begley.ie or 8573111

Bígí ag caint linn faoi sheirbhísí agus áiseanna pobail i mBaile Dúill

 

Tá sé mar aidhm ag Oifig Forbartha Pobail Chomhairle Contae Fhine Gall pobail a neartú trí chabhrú le grúpaí agus gníomhaíochtaí pobail áitiúla a bhunú agus a thacú ar fud Fhine Gall.

 

Ba mhaith linn tuairimí na n-áitritheoirí agus na ngrúpaí pobail i mBaile Dúill a chloisteáil chun cabhrú linn riachtanais a fháil amach sa cheantar i dtéarmaí gníomhaíochtaí pobail agus sóisialta, áiseanna fóillíochta agus spóirt.

 

Tá suim againn freisin i do thuairimí maidir le hacmhainneacht  forbartha an Menolly Marketing Suite Building ag Red Arches mar áis phobail.

 

Is féidir leat do thuairimí a thabhairt trí shuirbhé ar líne a chomhlánú agus / nó trí fhreastal ar chruinniú poiblí:

 

Suirbhé ar líne: Tabhair cuairt https://consult.fingal.ie/ga/surveys agus comhlánaigh an suirbhé ar líne idir 16 Deireadh Fómhair agus 16 Samhain 2017. Is féidir an suirbhé ar líne a chomhlánú freisin ag Halla Pobail Bhaile an Dúill, An Phríomhshráid, Baile Dúill.

 

Cruinniú comhairliúcháin phoiblí: Tionólfar cruinniú ag 8.15 in Dé Céadaoin, 1 Samhain i Halla Pobail Bhaile Dúill, Fóram Bhaile Dúill, An Phríomhshráid, Baile Dúill.

 

Má tá ceisteanna agat téigh i dteagmháil leis an bhfoireann taighde ag sinead@begley.ie   8573111

 

PLEASE NOTE:  Community groups and organisations in Baldoyle, that would like to make a group submission should contact sinead@begley.ie

IT WILL TAKE APPROXIMATELY 10 MINUTES TO COMPLETE THE SURVEY

PLEASE ENSURE TO CLICK SUBMIT BUTTON WHEN YOU HAVE COMPLETED THE SURVEY

THANK YOU

The closing date has passed and submissions are no longer being accepted.