Cáin Mhaoine Áitiúil – Céim an Chomhairliúcháin Phoiblí 2023

Dúntadate_range26 Iúil, 2022, 9:00am - 26 Lún, 2022, 12:00pm

Déantar foráil shonrach san Acht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil), 2012 (arna leasú), gur féidir le comhaltaí tofa d’údarás áitiúil réiteach foirmiúil a rith chun bunráta na Cánach Maoine Áitiúla a athrú dá limistéar riaracháin faoi chéatadán ar a dtugtar an fhachtóir choigeartaithe áitiúil. 

Ag an gcruinniú a chuir Comhairle Contae Fhine Gall ar bun chun breithniú a dhéanamh ar an gceist seo, féadfaidh na comhaltaí fachtóir choigeartaithe áitiúil a shocrú laistigh de réimse +/- 15% den bhunráta, nó, féadfaidh siad an cinneadh a dhéanamh gan an bunráta a choigeartú.


Cuireann Comhairle Contae Fhine Gall fáilte roimh aighneachtaí ón bpobal ar an gceist seo a chuimsíonn na héifeachtaí féideartha go sonrach a bheidh ag athrú bhunráta na Canach Maoine Áitiúla i dtaobh gnólachtaí, daoine aonair agus seirbhísí údaráis áitiúil.


Is é an tréimhse le haghaidh aighneachtaí idir 26 Iúil 2022 go dtí 12 meán lae 26 Lúnasa  2022.


Cruthóidh gach aighneacht, ainmneacha agus seoltaí iad siúd ina measc a dhéanann aighneachtaí leis an gComhairle, cuid den tuarascáil atá ina ceanglas reachtúil a thabharfar i láthair ag cruinniú Chomhairle Contae Fhine Gall.  Cuirfear san áireamh iad, chomh maith, i miontuairiscí an chruinnithe sin agus beidh siad le sonrú ar Láithreán Gréasáin na Comhairle.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ar shuíomh Gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim:

https://www.revenue.ie/en/property/local-property-tax/index.aspx

 

 

 

 

The closing date has passed and submissions are no longer being accepted.