Aguisín 2: Taifead ar Dhéanmhais Chosanta

Dúntadate_range19 Fea, 2016, 10:00am - 29 Aib, 2016, 5:30pm
I gcás neamhréitigh ar bith, beidh tosaíocht ag an mBéarla ar an nGaeilge.

 Taispeáin leagan PDF

 

 

 

Ciallaíonn an sainmhíniú ar “dhéanmhas” san Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000:

Foirgneamh, déanmhas nó tochailt ar bith, nó rud eile a tógadh nó a rinneadh ar, i nó faoi thalamh ar bith, nó cuid ar bith de dhéanmhas atá sainmhínithe mar sin, agus –

 1. nuair a aithnítear a leithéid sa chomhthéacs, cuimsítear an talamh a bhfuil an déanmhas uirthi, inti nó fúithi, agus
 2. maidir le déanmhas cosanta nó déanmhas cosanta beartaithe, cuimsítear –
  1. taobh istigh an déanmhais,
  2. an talamh atá taobh istigh de chúirtealáiste an déanmhais,
  3. déanmhais ar bith eile atá taobh istigh den chúirtealáiste sin agus a dtaobhanna istigh, agus
  4. daingneáin agus gnéithe atá mar chuid de thaobh istigh nó taobh amuigh déanmhais ar bith nó déanmhais a bhfuil tagairt dóibh i bhfomhír (i) nó (iii)

Chomh maith leis an méid thuas, sainmhíníonn an tAcht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, “Déanmhas Cosanta” mar:

 1. déanmhas, nó
 2. cuid ar leith de dhéanmhas,

Atá san áireamh i dtaifead ar dhéanmhais chosanta, agus, nuair a luann an taifead sin a leithéid, cuimsítear gné shainithe ar bith atá taobh istigh de na tailte atá in éineacht leis an déanmhas agus nach mbeadh san áireamh sa sainmhíniú murach.

 

TABHAIR DO D'AIRE:

Is próiseas leanúnach é an t-athbhreithniú ar ar TDC. Is féidir déanmhais a chur leis an TDC nó a bhaint de i rith shaol an Phlean Forbartha.Uimh TDC

Ainm an Déanmhais

Uimh. na Sráide

Seoladh na Sráide

Baile Fearainn

Cur Síos

1

Tarbhealach Chnoc na gCeann

 

amach ó Bhóthar Dhroichead Átha

Cnoc na gCeann

Droichead iarnróid thar an Ailbhine, rud ar a dtugtar Tarbhealach Bhaile Mhic Gormáin chomh maith

2

Teach Chnoc na gCeann

 

Bóthar Dhroichead Átha (N1)

Cnoc na gCeann

Teach agus Oifigí

3

Reilig Tuama Pasáiste

 

amach ó Bhóthar Dhroichead Átha

Brí Mhór

Sraith cúig dhumha (roinnt carn san áireamh)

4

Droichead Bhaile Mhic Gormáin

 

Bóthar Bhaile Mhic Gormáin

Tobar Súl

Droichead cloiche thar an Ailbhine

5

Tobar Bhríde

 

Lána Thobar Súl

Tobar Súl

Tobar Beannaithe

6

Mhuire na Deastógála (Caitliceach)

 

An Chearnóg

An Coimín (Baile Scadán)

Eaglais Chaitliceach Rómhánach, Reilig, Bábhún agus Geataí

7

Eaglais Bhaile Scadán (fothracha) agus Tobar Mhuire

 

Bóthar Bhaile an Phléimeannaigh go Baile an Tobair

Baile an Tobair (Baile Scadán)

Fothracha eaglaise, Reilig agus Tobar Beannaithe

8

Seanáit Chónaithe ar a raibh Ceann Tuí

 

Bóthar Bhaile an Phléimeannaigh go Baile an Tobair

Coimín Bhaile an Tobair (Baile Scadán)

Foirgneamh dúchasach ar a bhfuil díon iarainn rocaigh

9

Láithreán Féideartha

 

 

Baile Scadán

Créphort

10

Láithreán Féideartha

 

 

Baile Scadán

Créphort

11

Tobar Mhuire

 

Lána Bhaile an Phléimeannaigh

Baile an Phléimeannaigh

Tobar Beannaithe

12

Droichead an Iarnróid

 

amach ó Bhóthar Dhroichead Átha

Brí Mhór (Baile Brigín)

Droichead cloiche iarnróid thar lána

13

Eaglais Mholaga (fothrach) agus Reilig

 

amach ó Bhóthar Dhroichead Átha

Brí Mhór (Baile Brigín)

Fothrach corp agus córlann eaglaise in éineacht le roinnt obair chloiche mhaisiúil

14

Caisleán Bhrí Mhór

 

amach ó Bhóthar Dhroichead Átha

Brí Mhór (Baile Brigín)

Fothracha caisleán cloiche meánaoiseach ón 16ú haois

15

Lóiste Bhrí Mhór

 

Bóthar Dhroichead Átha

Brí Mhór (Baile Brigín)

Áit chónaithe ar a bhfuil ceann tuí agus oifigí a athraíodh agus a foroinneadh ina n-árasáin

16

Tankard Ville

 

Clós Bhreacáin

Baile Thancaird (Baile Brigín)

Teach ceann tuí a athraíodh le haghaidh úsáid tráchtála mar ionad cúram leanaí

17

Túr Martello

 

Trá an Rí, amach ó Bhóthar na bhFolcadán

Baile Thancaird (Baile Brigín)

Túr ciorclach míleata cloiche ón 19ú haois

18

Teach Folctha

 

Trá an Rí, amach ó Bhóthar na bhFolcadán

Baile Thancaird (Baile Brigín)

Seanteach cloiche folcadán agus teach bád

19

Simléar Seanmhonarcha Góiséireachta

 

Seabanks, amach ó Bhóthar na bhFolcadán

Baile Thancaird (Baile Brigín)

Stoc simléir saorsheasaimh brící dearga

20

Teach Fhine Gall (Ionad Leighis)

2

Sráid Dhroichead Átha

Baile Brigín

Aghaidh foirgneamh cúinne ina aonar

21

 

13

Sráid Dhroichead Átha

Baile Brigín

Foirgneamh cúinne dhá stór

22

An Halla Faisin

19

Sráid Dhroichead Átha

Baile Brigín

Foirgneamh cúinne ar a bhfuil tosach siopa

23

 

20

Sráid Dhroichead Átha

Baile Brigín

Seanfhoirgneamh Northern Bank

24

Siopa Mhic Raghnaill

29

Sráid Dhroichead Átha

Baile Brigín

Aghaidh ina aonar ar a bhfuil tosach adhmaid siopa

25

The Harvest Inn

32-34

Sráid Dhroichead Átha

Baile Thancaird (Baile Brigín)

Aghaidh Teach Tábhairne ina aonar

26

 

72

Sráid Dhroichead Átha

Baile Thancaird (Baile Brigín)

Aghaidh teach sraithe ina aonar ar a bhfuil múnlálacha maisiúla agus tosach siopa

27

Peacock House

79

Sráid Dhroichead Átha

Baile Thancaird (Baile Brigín)

Teach dhá stór atá suite siar ón tsráid

           

 Uimh TDC

Ainm an Déanmhais

Uimh. na Sráide

Seoladh na Sráide

Baile Fearainn

Cur Síos

28

Teach Mhuire

 

Lána an Chlochair

Baile Brigín

Seanchlochar agus seanfhoirgneamh scoile a bhfuil cead tugtha chun iad a athrú ina n-árasáin

29

Simléar Mhonarcha Smyth

 

Lána an Chlochair

Baile Brigín

Simléar saorsheasaimh brící dearga

30

Stáisiún Traenach Bhaile Brigín

 

Sráid an Iarnróid

Baile Brigín

Foirgneamh stáisiúin agus teach cloiche amuigh

31

Teach Mháistir an Stáisiúin

 

Sráid an Iarnróid

Baile Brigín

Seanteach mháistir an stáisiúin

32a

Seanmhonarcha Smyth

 

Sráid an Iarnróid

Baile Brigín

Aghaidheanna Seanmhonarcha               Góiséireachta (déanmhas brící dearga ceithre bhá dhéag trí stór ar an taobh ó dheas de Shráid an Iarnróid agus leac chuimhneacháin ar an mbinn) agus foirgnimh ar a bhfuil meadáillí cuimneacháin)

32b

Seanmhonarcha Smyth

 

Sráid an Iarnróid

Baile Brigín

Aghaidheanna Seanmhonarcha Góiséireachta (foirgneamh cúinne dhá bhá dhá stór a bhfuil meadáillí cuimhneacháin crochta ar a thaobh)

32c

Seanmhonarcha Smyth

 

Sráid an Iarnróid

Baile Brigín

Aghaidheanna Seanmhonarcha               Góiséireachta (déanmhas brící dearga seacht mbá trí stór ar an taobh ó thuaidh de Shráid an Iarnróid)

32d

Seanmhonarcha Smyth

 

Sráid an Iarnróid

Baile Brigín

Aghaidheanna Seanmhonarcha Góiséireachta (foirgneamh sé bhá dhá stór de chuid Kendal Cleaners ar a bhfuil meadáillí bána agus leac mhaisiúil a bhfuil a aghaidh le Stáisiún Traenach Bhaile Brigín)

33

Seanmhonarcha Gallen

 

Sráid an Mhuilinn

Baile Brigín

Seanmhonarcha Cadáis agus Línéadaigh, rud atá taobh istigh de choimpléacs arasán agus aonaid tráchtála anois

34

Droichead an tSeanmhuilinn

 

Bóthar an tSeanmhuilinn

An Chúil Fhuar

Droichead bóthair thar an Ailbhine

35

Teach Bád INRBT (RNLI)

 

Cuan Bhaile Brigín

Baile Brigín

Seanteach Báid Tarrthála i stua de chuid Tharbhealach Bhaile Brigín

36

Tarbhealach

 

Cuan Bhaile Brigín

Baile Brigín

Tarbhealach iarnróid aon stua dhéag thar an gcuan

37

Teach Solais

 

Cuan Bhaile Brigín

Baile Brigín

Teach solais barrchaolaithe ciorclach

38

Cuan Bhaile Brigín

 

 

Baile Brigín

Cuan ón 18ú haois ina bhfuil dhá phiara aolchloiche agus balla farraige

39

 

30

Sráid Chluain Ard

Baile Brigín

Aghaidh teach dhá stór ina haonar (gan garáistí ar an taobh thoir san áireamh)

40

 

11

Sráid an Droichid

Baile Brigín

Déanmhas ceithre stór thar íoslach ar a bhfuil múnlálacha maisiúla fuinneoige

41

 

19

Sráid an Droichid

Baile Brigín

Déanmhas dhá stór thar íoslach ar a bhfuil tosach siopa téastair

42

Teach na Cúirte

 

Cearnóg Sheoirse

Baile Brigín

Teach cúirte cloiche dhá stór ar láithreán cúinne

43

Bainc-Aontas Éireann

1

Cearnóg Sheoirse

Baile Brigín

Foirgneamh bainc

44

 

7

Cearnóg Sheoirse

Baile Brigín

Seanáit chónaithe ón 19ú haois, áit a bhfuil oifigí anois

45

 

8

Cearnóg Sheoirse

Baile Brigín

Seanáit chónaithe ón 19ú haois, áit a bhfuil oifigí anois

46

Leabharlann Carnegie

 

Cearnóg Sheoirse

Baile Brigín

Leabharlann bhrící dearga ar láithréan cúinne in éineacht le túr cloig túiríneach

47

 

11

An tSráid Ard

Baile Brigín

Teach ardáin ón 19ú haois

48

Ceann Cora

39

An tSráid Ard

Baile Brigín

Teach Victeoiriach ar stíl na hAthbheochana Gotaí

49

Teach Bedford

 

Sráid Sheoirse/Sráid an Teampaill

Baile Brigín

Foirgneamh cúig bhá trí stór thar íoslach. Seanteach Biocáire/Reachtaire atá mar Theach Altranais anois a bhfuil síntí nua-aimseartha curtha lena thaobh agus a chúl

 Uimh TDC

Ainm an Déanmhais

Uimh. na Sráide

Seoladh na Sráide

Baile Fearainn

Cur Síos

50

Roscarrig

3

Sráid Sheoirse/Sráid an Teampaill

Baile Brigín

Teach leathscoite ón 19ú haois

51

Georgeville

5

Sráid Sheoirse/Sráid an Teampaill

Baile Brigín

Teach leathscoite ón 19ú haois

52

Eaglais San Seoirse (Eaglais na hÉireann)

 

Sráid Sheoirse/Sráid an Teampaill

Baile Brigín

Teampall den Athbheochan Ghotach de chuid Eaglais na hÉireann.

53

Teach Chromadh

 

Lána Rinn na Mara

Baile Brigín

Teach ón 19ú haois

54

Teach Maryville/McAvinue

 

Lána Rinn na Mara

Baile Brigín

Teach leathscoite ón 19ú haois

55

Teach Rinn na Mara

 

Lána Rinn na Mara

Baile Brigín

Teach ó thús an 19ú haois a bhfuil síneadh boghach curtha leis

56

Seanhalla Foraoiseoirí

17

Sráid Hampton

Baile Brigín

Teach scoite a bhfuil múnlacha ar an aghaidhchló

57

Scoil Náisiúnta agus Teach Scoile San Seoirse

 

Sráid Hampton

Baile Brigín

Scoil ó lár an 19ú haois, Teach Mháistir na Scoile agus balla cloiche teorann

58

 

2

Sráid Bhaile Átha Cliath

Baile Brigín

Teach ó thús an 19ú haois (gan síneadh nua-aimseartha claonseantáin siopa san áireamh)

59

Ionad Pobail Chlubanna Bhaile Brigín

23

Sráid Bhaile Átha Cliath

Baile Brigín

Aghaidh seanphictiúrlann Art Deco ina haonar

60

 

39

Sráid Bhaile Átha Cliath

Baile Brigín

Aghaidh seangharáiste Art Deco ina haonar

61

 

40

Sráid Bhaile Átha Cliath

Baile Brigín

Foirgneamh cúinne ag acomhal Fhaiche an Mhargaidh agus Sráid Bhaile Átha Cliath

62

Teampall Pheadair agus Phóil

 

Sráid Bhaile Átha Cliath

Baile Brigín

Eaglais Chaitliceach Rómhánach ó lár an 19ú haois

63

Teach an Pharóiste

90

Sráid Bhaile Átha Cliath

Baile Brigín

Teach Paróiste ó thús an 20ú haois agus é ag gabháil le hEaglais Chaitliceach Pheadair agus Phóil

64

Seanmhuileann Arbhair

 

Sráid Vauxhall

Baile Brigín

Seanmhuileann ceithre stór atá ina bhloc arasán anois

65

Teach an Mhargaidh

 

Faiche an Mhargaidh

Baile Brigín

Seanteach margaidh ó thús an 19ú haois

66

 

1

An Grianán, Fancourt

Baile Brigín

Ceann amháin de dhá phéire tithe leathscoite ó lár an 19ú haois

67

 

2

An Grianán, Fancourt

Baile Brigín

Ceann amháin de dhá phéire tithe leathscoite ó lár an 19ú haois

68

 

3

An Grianán, Fancourt

Baile Brigín

Ceann amháin de dhá phéire tithe leathscoite ó lár an 19ú haois

69

 

4

An Grianán, Fancourt

Baile Brigín

Ceann amháin de dhá phéire tithe leathscoite ó lár an 19ú haois

70

Muileann Arbhair

 

Lána an Mhuilinn

Baile Stiofáin

Seanmhuileann (fothracha)

71

Damba Muilinn

 

Lána an Mhuilinn

Baile Stiofáin

Cuid d'ionad stairiúil muilinn

72

Sruth an Mhuilinn

 

Lána an Mhuilinn

Baile Stiofáin

Cuid d'ionad stairiúil muilinn

73

Tobar Mhuire

 

 

Baile Stiofáin

Tobar Beannaithe

74

Caisleán (fothracha)

 

 

Baile Stiofáin

Bunsraith túrthí chearnógaigh

75

Láithreán séipéil

 

Lána Bhaile an Phúcaigh

Baile an Phúcaigh Beag

Láithreán seandálaíoch

76

Go maith

 

Lána Bhaile an Phúcaigh

Baile Stiofáin

Tobar Beannaithe féideartha

77

Díog fáinne

 

Bóthar Mhata

Baile Stiofáin

Créphort

78

Teach Inse

 

Bóthar Mhata

Inis

Teach ón 18ú hAois agus Oifigí Amuigh

           

 Uimh TDC

Ainm an Déanmhais

Uimh. na Sráide

Seoladh na Sráide

Baile Fearainn

Cur Síos

79

Láithreán Féideartha

 

Bóthar Mhata

Inis

Créphort

80

Teach an Halla Dhuibh

 

Bóthar Bhaile Átha Cliath

An Halla Dubh (Baile an Ridire)

Teach ó lár an 19ú haois atá ar láithreán ardaithe

81

Tobar Beannaithe

 

Seanbhóthar an Chóiste

Baile an Ridire

Ag taobh tí i sráidbhaile Bhaile an Ridire

82

Dumha

 

Bóthar Mhata

Inis (Baile an Ridire)

Créphort

83

Túr Eaglaise

 

 

Baile an Ridire

Túr meánaoiseach Eaglais Bhaile an Ridire

84

Eaglais Bhaile an Ridire (Seaneaglais de chuid Eaglais na hÉireann)

 

Seanbhóthar an Chóiste

Baile an Ridire

Eaglais, Cloch Ghreannta, Ballaí agus Geataí Reilige

85

Túrtheach Caisleáin

 

 

An Ghléib Theas (Baile an Ridire)

Túrtheach cóngarach d'Eaglais Bhaile an Ridire

86

Gallán

 

Seanbhóthar an Chóiste

Páirc na Rós (Baile an Ridire)

I lár forbairt tithíochta i sráidbhaile Bhaile an Ridire

87

Tobar Beannaithe agus Láithreán Féideartha

 

Seanbhóthar an Chóiste

Páirc na Rós (Baile an Ridire)

I lár forbairt tithíochta i mBaile an Ridire

88

Teach na Teamhrach

 

Seanbhóthar Dhroichead Átha

An Ghléib Theas (Baile an Ridire)

Seanteach Gléibe atá os cionn Bhaile an Ridire

89

Díog fáinne

 

 

Móin Ghiobúin (Baile an Ridire)

Créphort

90

Taiscumar agus Comhlaí

 

amach ó Sheanbhóthar Dhroichead Átha

An Cnoc (Baile an Ridire)

Rud a dtugtar Loch Wavin nó Loch Buachalla air go háitiúil

91

Feirm Halla Hampton

 

Lána Hampton

Diméin Hampton

Seanfhoirgnimh amuigh Halla Hampton

92

Halla Hampton

 

Lána Hampton, amach ó Bhóthar Bhaile Átha Cliath

Diméin Hampton (Baile Brigín)

Teach sé bhá dhá stór, agus é mar sheanáit chónaithe mhuintir Hamilton

93

Díog fáinne

 

 

Diméin Hampton

Créphort

94

Teach Ard Giolláin

 

 

Diméin Ard Giolláin

Caisleán, teach oighir, gairdín a bhfuil balla thart timpeall air, tailte agus Seanteach Maoir (gan an síneadh níos nuaí san áireamh)

95

Láithreán féideartha rátha

 

 

Coill Seoch

Créphort

96

Láithreán bábhúin

 

Lána Groghan

Baile Scadán

Créphort

97

Teach Bhaile an Fhaoitigh

 

Bóthar Bhaile an Tobair

Baile an Fhaoitigh (Toghroinn Bhaile Scadán)

Teach ón 19ú haois, foirgnimh amuigh, bábhún a bhfuil balla thart timpeall air, geataí an bhealaigh isteach agus dhá theach lóiste

98

Ráth

 

Bóthar Bhaile an Tobair

An Ghráinseach (Baile Scadán)

Lios de chineál ardáin agus é timpeallaithe ag díog bheag

99

Teach Chnoc na Gráinsí

 

Bóthar Bhaile an Tobair

An Ghráinseach (Toghroinn Bhaile Scadán)

Teach agus lóiste geata ón 19ú haois

100

Díog fáinne

 

Bóthar Dhúlach

Dúlach

Créphort

101

Teach Bhaile Raghnaill

 

Bóthar na hAille

Baile Raghnaill

Teach, Lóiste, Geataí agus Piaraí

102

Teach na hAille

 

Bóthar na hAille

An Aill

Teach agus foirgnimh amuigh bhreátha chloiche ón 19ú haois

103

Tobar Mhuire

 

Bóthar Bhaile Brigín

An Aill

Tobar Beannaithe

104

Láithreán Eaglaise (fothracha) agus Croise

 

Bóthar Dhroichead Átha

An Aill

Fothracha séipéil bhig a tógadh in 1710 in éineacht le reilig

105

Caisleán

 

Bóthar Dhroichead Átha

An Aill

Fothracha túr cloiche, rud ar a dtugtar "An Caisleán Dubh"

106

Droichead na hAille

 

Bóthar Dhroichead Átha

An Aill

Droichead cloiche bóthair thar an Ailbhine

107

Muileann uisce

 

Bóthar Dhroichead Átha

An Aill

Seanionad Muilinn na hAille, rud a athraíodh agus a foroinneadh ina arasáin

 Uimh TDC

Ainm an Déanmhais

Uimh. na Sráide

Seoladh na Sráide

Baile Fearainn

Cur Síos

108

Ionad Shéamais Mhic Aonghasa

 

An Phríomhshráid

An Aill

Déanmhas cuarach ocht mbá ceann tuí

109

Eaglais Breith Mhuire (Eaglais Chaitliceach Rómhánach)

 

An Phríomhshráid, An Aill

An Baile Thiar (An Aill)

Eaglais Chaitliceach Rómhánach ó thús an 19ú haois

110

Taiscumar

 

Lána Bhaile Leithghlinne

Baile Héin

Taiscumar saorga

111

Damba, Coraí agus Túr Comhlaí

 

Lána Moonlowe, amach ó Bhóthar na hAille

Baile Héin

Bainteach leis an taiscumar

112

Dumhaí

 

Lána Bhaile Leithghlinne

Baile Choiteáin

Cnuasach trí dhumha adhlactha

113

Dumhaí

 

Bóthar Bhaile Leithghlinne

An Cnoc Breac

Cnuasach dumhaí

114

Láithreán féideartha rátha

 

Bóthar na hAille

Loch Meáin/Cnoc an Chábáin

Créphort

115

Dumha

 

Bóthar na hAille

An Baile Thiar

Tulach Chloig (dumha adhlactha) ar bharr cnoic

116

Láithreán bábhúin

 

Bóthar na bhFuarchnoc

An Baile Thiar

Créphort

117

Droichead Cockles

 

Bóthar Chluain Ailbhe

An Ghléib Thoir

Droichead cloiche bóthair thar abhainn

118

Droichead Bhaile Gháire

 

Bóthar Ard Cath

An Coimín Uachtarach

Droichead cloiche bóthair thar an Ailbhine

119

Teach Ceann Tuí

 

amach ó Bhóthar Ard Cath

An Coimín Uachtarach (Baile Gháire)

Teach trí bhá aon stóir ar a bhfuil ceann tuí

120

Ráth

 

amach ó Bhóthar Ard Cath

An Coimín Uachtarach

Créphort

121

Eaglais (fothrach), Reilig agus Cloch Faobhair

 

Bóthar an tSéipéil/Lána an Uisce

Baile Gháire

Fothrach eaglaise ón 19ú haois agus reilig atá níos sine

122

Teampall na Deastógála (Eaglais Chaitliceach)

 

An Phríomhshráid

Baile Gháire

Eaglais Chaitliceach Rómhánach

123

Leabharlann Carnegie

 

An Phríomhshráid

Baile Gháire

Foirgneamh aolchloiche leabharlainne aon stóir

124

Teach Ceann Tuí

 

Bóthar Bhaile Átha Cliath

Baile Gháire

Áit chónaithe ceithre bhá aon stóir ar a bhfuil ceann tuí in éineacht le síneadh galbhánaithe

125

Muileann gaoithe (fothracha)

 

Bóthar an Mhuilinn Ghaoithe/Bóthar Chill Dhéagláin

Baile Gháire

Fothrach bonn muileann gaoithe ciorclach cloiche a tógadh in 1736

126

Dumha

 

Bóthar Bhaile Adaim

Baile Gháire

Dumha leathchiorclach, 1.5m ar airde, agus é roinnte ag teorainn na páirce

127

Tulach Bhaile Gháire

 

Lána an Bhaile Nua

An Baile Nua (Baile Gháire)

Is éard is tulacha ann ná dumhaí cré adhlactha

128

Cnoc an Labhrais

 

Bóthar Bhaile an Bhoróntaigh

Baile an Bhoróntaigh

Teach naoi mbá aon stóir a bhfuil póirse dórach in éineacht leis

129

Séipéal (fothrach) agus Reilig Bhaile Mhic Dhoinn

 

Bóthar Bhaile Mhic Dhoinn

Gléib (Baile Gháire)

Fothrach eaglaise a bhfuil túr ard cearnógach in éineacht leis, agus iad suite i mbábhún reilige

130

Eaglais Iósaif (Eaglais Chaitliceach Rómhánach)

 

Bóthar Bhaile Mhic Dhoinn

Baile Mhic Dhoinn

Eaglais Chaitliceach ón 19ú haois

131

Lios agus láithreán cloch armais

 

Bóthar Bhaile Mhic Dhoinn

Baile Mhic Dhoinn

Bhí leac aolchloiche ar a bhfuil armas suite ar thailte maoine darb ainm "The Court"

132

Láithreán bábhúin

 

amach ó Bhóthar Bhaile an Chordónaigh

Baile an Chordónaigh

Créphort

133

Láithreán féideartha rátha

 

Bóthar Bhaile an Bhíltigh go Baile Gháire

Baile an Bhíosaigh

Créphort

134

Láithreán Féideartha

 

 

Baile Phámar

Créphort

135

Eaglais (fothrach), Reilig agus Tobar Beannaithe

 

Bóthar Bhaile an Bhíltigh go Baile Gháire

Baile Phámar

Fothracha eaglaise meánaoisí in ionad adhlactha chiorclach. Is linn bheag ó dheas é an tobar beannaithe

           

 Uimh TDC

Ainm an Déanmhais

Uimh. na Sráide

Seoladh na Sráide

Baile Fearainn

Cur Síos

136

Láithreán dumha

 

Bóthar Gharrán na Fuinseoige

Baile Shiurdáin

Créphort

137

Láithreán Féideartha

 

Bóthar Gharrán na Fuinseoige

Baile Shiurdáin

Créphort

138

Iostán Ceann Tí

 

Crosaire Bhaile Adaim

Baile Adaim

Áit chónaithe ceithre bhá aon stóir ar a bhfuil ceann tuí in éineacht le síneadh nua-aimseartha ar a cúl

139

Dumha Adhlactha

 

Lána Chnoc Lín

Baile Adaim

Créphort sna páirceanna ag ceann an lána

140

Láithreán rátha

 

Bóthar na Greallaí

An Ghreallach

Créphort

141

Eaglais na Greallaí (fothrach) agus Tobar Mhíchíl

 

Bóthar Gharrán na Fuinseoige

An Ghreallach

Eaglais, Reilig agus Tobar Beannaithe

142

Tobar Eoin

 

Bóthar Gharrán na Fuinseoige

Baile an Choitréalaigh

Láithreán Tobair Beannaithe taobh theas d'Eaglais na Greallaí

143

Teach Trallie

 

Bóthar na hAille

An Ghreallach

Teach cúig bhá dhá stór agus Foirgnimh amuigh ón 19ú haois

144

Láithreán bábhúin

 

Bóthar na hAille

Crois an Bhrúnaigh

Créphort

145

Gléib Ghleann Meáin

 

Bóthar na hAille

Gléib Ghleann Meáin (An Seanbhaile)

Seanteach gléibe ó thús an 19ú haois

146

Seaneaglais Mhuire de chuid Eaglais na hÉireann (fothrach)

 

Bóthar na hAille

Gléib (Gleann Meáin)

Láithreán Eaglaise (rud ar a dtugtar Eaglais Ghleann Meáin chomh maith), taobh amuigh den Seanbhaile

147

Foirgnimh Amuigh Theach Bhaile Bhuín

 

Crois an Bhrúnaigh - Bóthar Bhaile Bachaille

Baile Bhuín

Sciobóil agus oifigí amuigh breátha cloiche. Gan teach nua-aimseartha ar láithreán an tí bhunaidh san áireamh

148

Ráth

 

Crois an Bhrúnaigh - Bóthar Bhaile Bachaille

Baile an Lígh

Lios maorga (2m ar airde), tá an díog sheachtrach líonta isteach

149

Eaglais Bhaile an Bhaspailigh (fothrach)

 

Lána an Bhaile Nua

Baile an Bhaspailigh

Eaglais, Reilig agus Foirgneamh

150

Láithreán rátha

 

Lána Dhriseoige

An Ghráinseach (Baile Bachaille)

Créphort

151

An Ghráinseach

 

Lána Dhriseoige

An Ghráinseach (Baile Bachaille)

Áit chónaithe trí bhá aon stóir boinéid ar a bhfuil ceann tuí in éineacht le síntí nua-aimseartha

152

Iostán Genista

 

Lána Dhriseoige, Baile Bachaille

Driseog

Áit chónaithe trí bhá dhá stór ar a bhfuil ceann tuí agus binn bhoinéid

153

Teach Ceann Tuí

 

Lána Dhriseoige

Driseog

Áit chónaithe cúig bhá aon stóir ar a bhfuil ceann tuí

154

Teampall na Deastógála (Eaglais Chaitliceach)

 

An Phríomhshráid

An Ghráinseach (Baile Bachaille)

Eaglais Chaitliceach ón 19ú haois

155

Séipéal (fothracha) agus Reilig

 

An Phríomhshráid

Baile Bachaille

Fothracha eaglaise móire meánaoisí agus reilig atá á húsáid go fóill

156

Láithreán bábhúin

 

Bóthar na hAille

Baile Bachaille

Créphort

157

Fearta fáinneacha

 

Crosaire Bhaile Bachaille go Devines

Gort na Giolcaí

Cnuasach trí fheart fháinneacha (dumhaí adhlactha)

158

Móta féideartha

 

Bóthar Mhullach Uamha

Mullach Uamha

Dumha ubhchruthach (4m ar airde)

159

Eaglais Chainnigh (Eaglais Chaitliceach Rómhánach)

 

Bóthar Mhullach Uamha

Baile Damail

Eaglais Chaitliceach Rómhánach cúig bhá in éineacht le 'bellcote'

160

Tobar Chainnigh

 

Bóthar na hAille

An Choill Beannaithe Mhór

Tobar Beannaithe

161

Séipéal (fothracha)

 

Bóthar na Coille Naofa

An Choill Naofa Mhór

Fothrach eaglaise agus reilig a bhfuil balla thart timpeall uirthi agus atá á húsáid go fóill

162

Tulach Féideartha

 

Bóthar na Coille Naofa

An Choill Naofa Mhór

Dumha íseal ciorclach a bhfuil mullach cothrom air (75m ar airde)

163

Láithreán díog fáinne

 

 

Baile na mBreathnach

Créphort

           

 Uimh TDC

Ainm an Déanmhais

Uimh. na Sráide

Seoladh na Sráide

Baile Fearainn

Cur Síos

164

Láithreán féideartha rátha

 

Bóthar Bhaile Riocaird

Baile Riocaird

Créphort

165

Láithreán díog fáinne

 

 

Baile na mBreathnach

Créphort

166

Láithreán bábhúin

 

 

Baile na mBreathnach

Créphort

167

Láithreán bábhúin

 

 

An Ruán Beag

Créphort

170

Láithreán dumha

 

amach ó Bhóthar na Coillte Naofa

Baile an Phairnéalaigh

Créphort

171

Cosy Cottage

 

Bóthar Bhaile an Ridire

Baile Sheáin

Áit chónaithe trí bhá aon stóir ar a bhfuil ceann tuí in éineacht le síneadh ceann slinne

172

Láithreán dumha

 

 

Baile Shiurdáin

Créphort, móta féideartha

173

Bábhún

 

 

Baile Shiurdáin

Créphort

174

Láithreán Féideartha

 

 

An Ruán Mór

Créphort

175

Láithreán féideartha rátha

 

Bóthar Bhaile an Ridire go Man O'War

Baile an Dairsígh/Páirc Héin

Créphort

176

Teach Ceann Tuí

 

An Lána Nua, Baile Brigín

Baile an Dairsígh

Áit chónaithe ceithre bhá aon stóir ar a bhfuil ceann tuí in éineacht le síneadh

177

Cist

 

Bóthar na Gráinseach

An Baile Trasna

Is éard is cistí ann ná ionaid adhlactha a tógadh le leaca cloiche

178

Láithreán Dumha

 

 

Barr na gCaorach

Créphort

179

Dumha

 

 

Barr na gCaorach

Carn féideartha

180

Teach Ceann Tuí

 

Bóthar na Sceirí

Barr na gCaorach

Áit chónaithe ceithre bhá aon stóir ar a bhfuil ceann tuí

181

Ráth/Caiseal

 

 

Ard Ló

Créphort

182

 

42

Sráid na Cé

Páirceanna an Bhaile (Na Sceirí)

Áit chónaithe ceithre bhá aon stóir ar a bhfuil ceann tuí in éineacht le síneadh dormánta nua-aimseartha le fána chúil an dín

183

Cuan na Sceirí

 

 

Páirceanna an Bhaile (Na Sceirí)

Piara aolchloiche ón 18ú haois

184

Stáisiún Báid Tarrthála

 

Bóthar an Chuain

Na Sceirí

Tá teach nua bád curtha in áit an seantí chloiche bád

185

 

28

Bóthar an Chuain

Na Sceirí

Seantithe coimeádaithe teach solais. Ceann amháin d'ardán ceithre theach

186

 

29

Bóthar an Chuain

Na Sceirí

Seantithe coimeádaithe teach solais. Ceann amháin d'ardán ceithre theach

187

 

30

Bóthar an Chuain

Na Sceirí

Seantithe coimeádaithe teach solais. Ceann amháin d'ardán ceithre theach

188

 

31

Bóthar an Chuain

Na Sceirí

Seantithe coimeádaithe teach solais. Ceann amháin d'ardán ceithre theach

189

Túr Martello

 

Bóthar an Chuain, An tOileán Rua

Páirceanna an Bhaile (Na Sceirí)

Túr ciorclach míleata cloiche ón 19ú haois

190

Sliabh Dónairt

12

Bóthar an Chuain

Na Sceirí

Teach dhá stór ar a bhfuil múnlacha maisiúla seachtracha agus balcóin

191

Stáisiún Traenach na Sceirí

 

Bóthar an Stáisiúin

Na Sceirí

Foirgneamh Stáisiún Traenach agus Bosca Comharthaí

192

Teach Mháistir an Stáisiúin

 

Bóthar an Stáisiúin

Na Sceirí

Seanteach mháistir an stáisiúin

193

The Gladstone Inn

16

An Chrois

Na Sceirí

Teach tábhairne ar a bhfuil tosach stairiúil siopa

194

 

19

Sráid Thomáis Uí Láimhín

Páirceanna an Bhaile (Na Sceirí)

Áit chónaithe sé bhá aon stóir ar a bhfuil ceann tuí

           

 Uimh TDC

Ainm an Déanmhais

Uimh. na Sráide

Seoladh na Sráide

Baile Fearainn

Cur Síos

195

 

5

Lána an Chlochair

Páirceanna an Bhaile (Na Sceirí)

Áit chónaithe trí bhá aon stóir ar a bhfuil ceann tuí

196

Seasons

11

Sráid na Trá

Na Sceirí

Foirgneamh ar a bhfuil tosach traidisiúnta siopa. Seanoifig Phoist

197

Séadchomhartha Hamilton

 

Sráid na Trá

Na Sceirí

Séadchomhartha ar nós oibilisce

198

Ivetta

34

Sráid na Trá

Na Sceirí

Teach ar a bhfuil pláistéireacht mhaisiúil sheachtrach

199

Eaglais Mhodhach de chuid Wesley

 

Sráid na Trá

Na Sceirí

Eaglais chloiche airde dúbailte

200

Stáisiún na nGardaí

90

Sráid na Trá

Na Sceirí

Seanteach leathscoite dhá stór ceithre bhá

201

Leabharlann Carnegie

80

Sráid na Trá

Na Sceirí

Foirgneamh leabharlann aolchloiche scoite in éineacht le túr corrach

202

Teampall Phádraig (Caitliceach Rómhánach)

 

Sráid na Trá

Na Sceirí

Eaglais Chaitliceach scoite ó thús an 20ú haois agus cloigtheach ó eaglais ón 19ú haois

203

Bialann 'The Red Bank'

7

Sráid an Teampaill

Na Sceirí

Seanbhanc brící dearga trí bhá dhá stór ina bhfuil áiléar dormánta

204

Teach Tábhairne Nealon

12

Sráid an Teampaill

Na Sceirí

Teach Tábhairne ar a bhfuil tosach traidisiúnta adhmaid teach tábhairne

205

 

17

Sráid an Teampaill

Na Sceirí

Áit chónaithe cúig bhá aon stóir ar a bhfuil ceann tuí

206

 

21

Sráid an Teampaill

Na Sceirí

Teach ar a bhfuil tosach traidisiúnta adhmaid siopa

207

Páirc na Mara

39

Sráid an Teampaill

Páirceanna an Bhaile (Na Sceirí)

Teach cúig bhá trí stór

208

 

65

Sráid an Teampaill

Na Sceirí

Teach trí bhá dhá stór

209

The Coast Inn

66 -67

Sráid an Teampaill

Na Sceirí

Dhá dhéanmhas dhá agus trí bhá dhá stór atá in aice lena chéile ar a bhfuil tosach siopa agus tosach teach tábhairne traidisiúnta

210

 

78

Sráid an Teampaill

Na Sceirí

Áit chónaithe cúig bhá aon stóir ar a bhfuil ceann tuí in éineacht le síneadh nua-aimseartha ar a cúl

211

 

5

An tSráid Nua

Na Sceirí

Teach ardáin trí bhá aon stóir ar a bhfuil pláistéireacht mhaisiúil sheachtrach

212

 

17

Sráid na Trá Bheag

Páirceanna an Bhaile (Na Sceirí)

Teach trí bhá dhá stór ón 19ú haois

213

Teach an Eidhneáin

42

Inis Pádraig

Páirceanna an Bhaile (Na Sceirí)

Teach trí bhá dhá stór ón 19ú haois lena bhful póirse iontrála starrach adhmaid

214

 

1

Ardán Inis Pádraig

Na Sceirí

Ardán aon fhoirgneamh déag - Tá Uimh. 1 mar cheann de phéire tithe dhá bhá dhá stór

215

 

2

Ardán Inis Pádraig

Na Sceirí

Ardán aon fhoirgneamh déag - Tá Uimh. 2 mar cheann de phéire tithe dhá bhá dhá stór

216

 

3

Ardán Inis Pádraig

Na Sceirí

Ardán aon fhoirgneamh déag - Tá Uimh. 3 mar cheann de thrí theach trí bhá aon stóir

217

 

4

Ardán Inis Pádraig

Na Sceirí

Ardán aon fhoirgneamh déag - Tá Uimh. 4 mar cheann de thrí theach trí bhá aon stóir

218

 

5

Ardán Inis Pádraig

Na Sceirí

Ardán aon fhoirgneamh déag - Tá Uimh. 5 ar cheann de thrí theach trí bhá aon stóir

219

 

6

Ardán Inis Pádraig

Na Sceirí

Ardán aon fhoirgneamh déag - Is teach trí bhá dhá stór ina bhfuil fuinneog oiriail é Uimh. 6

220

 

7

Ardán Inis Pádraig

Na Sceirí

Ardán aon fhoirgneamh déag - Is teach trí bhá aon stóir é Uimh. 7

           

 Uimh TDC

Ainm an Déanmhais

Uimh. na Sráide

Seoladh na Sráide

Baile Fearainn

Cur Síos

221

 

8

Ardán Inis Pádraig

Na Sceirí

Ardán aon fhoirgneamh déag - Is teach trí bhá dhá stór ina bhfuil fuinneog oiriail é Uimh. 8

222

 

9

Ardán Inis Pádraig

Na Sceirí

Ardán aon fhoirgneamh déag - Is teach trí bhá aon stóir é Uimh. 9

223

 

10

Ardán Inis Pádraig

Na Sceirí

Ardán aon fhoirgneamh déag - Tá Uimh. 10 mar cheann de phéire tithe dhá bhá dhá stór

224

 

11

Ardán Inis Pádraig

Na Sceirí

Ardán aon fhoirgneamh déag - Tá Uimh. 11 mar cheann de phéire tithe dhá bhá dhá stór

225

Séipéal (fothracha) agus Reilig

 

Lána an Mhuileora

Páirceanna an Bhaile (Na Sceirí)

Fothracha Eaglasta, fothrach cloigthí agus seanreilig

226

Eaglais Eaglais na hÉireann in Inis Pádraig

 

Lána an Mhuileora

Na Sceirí

Eaglais agus reilig Anglacánach ón 19ú haois

227

Tobar Cadhb

 

Cnocán an Mhuilinn

Páirceanna an Bhaile (Na Sceirí)

Tobar Beannaithe

228

Muileann na Sceirí

 

Cnocán an Mhuilinn

Páirceanna an Bhaile (Na Sceirí)

Seanfhoirgneamh agus ionad muileann uisce, le tarae, linn muilinn, comhla agus roth uisce san áireamh

229

An Muileann Gaoithe Mór

 

Cnocán an Mhuilinn

Páirceanna an Bhaile (Na Sceirí)

Muileann ciorclach gaoithe athchóirithe ar a bhfuil díon mansardach agus cúig sheol

230

An Muileann Gaoithe Beag

 

Cnocán an Mhuilinn

Páirceanna an Bhaile (Na Sceirí)

Muileann gaoithe athchóirithe, ar a bhfuil díon coirceogach ceann tuí agus ceithre sheol

231

Droichead Iarnróid

 

Bóthar Bhaile Átha Cliath

Páirceanna an Bhaile (Na Sceirí)

Droichead thar an mBóthar

232

Teach Innill

 

Cairéal Roadstone sna Sceirí, Bóthar Bhaile Átha Cliath

Baile an Mhiolbhardaigh

Foirgneamh cloiche aon stóir in éineacht le 'bell-cote' agus é ceangailte de chábáin

233

Ionad Adhlactha

 

 

Baile an Mhiolbhardaigh

Créphort

234

Lóiste Tosaigh

 

Diméin Bhaile an Mhiolbhardaigh, Bóthar na Gráinsí

Baile an Mhiolbhardaigh

Príomhtheach geata agus geataí/piaraí iontrála Dhiméin Bhaile an Mhiolbhardaigh

235

Lóiste Bhaile Coinín

 

Diméin Bhaile an Mhiolbhardaigh, Bóthar na Sceirí

Baile an Mhiolbhardaigh

Teach geata agus geataí/piaraí iontrála Dhiméin Bhaile an Mhiolbhardaigh

236

Lóiste Móbhí

 

Diméin Bhaile an Mhiolbhardaigh, Bóthar Bhaile Coinín

Baile an Mhiolbhardaigh

Lóiste agus geataí Dhiméin Bhaile an Mhiolbhardaigh. Os comhair an bhóthair go dtí Home Farm, agus reilig Móbhí ó dheas

237

Lóiste Ghort an Teampaill

 

Diméin Bhaile an Mhiolbhardaigh, Bóthar Bhaile Coinín

Baile an Mhiolbhardaigh

Lóiste agus geataí Dhiméin Bhaile an Mhiolbhardaigh. Ceann amháin de phéire lóistí gar do Scoil Bhaile an Mhiolbhardaigh. Seo an lóiste ar an taobh thuaidh de na geataí

238

Lóiste an Ghoirt Theas

 

Diméin Bhaile an Mhiolbhardaigh, Bóthar Bhaile Coinín

Baile an Mhiolbhardaigh

Lóiste agus geataí Dhiméin Bhaile an Mhiolbhardaigh. Ceann amháin de phéire lóistí gar do Scoil Bhaile an Mhiolbhardaigh. Seo an lóiste ar an taobh theas de na geataí

239

Stáblaí agus Foirgnimh Amuigh Theach Bhaile an Mhiolbhardaigh

 

Diméin Bhaile an Mhiolbhardaigh

Diméin Bhaile an Mhiolbhardaigh

Stáblaí agus foirgnimh amuigh cloiche gearrtha ar ardchaighdeán ag Teach Bhaile an Mhiolbhardaigh

240

Eaglais Móbhí (fothrach) agus Reilig

 

Bóthar Bhaile Coinín

An Ghráinseach (Inis Pádraig)

Fothrach bonn eaglaise agus reilig i dtailte Dhiméin Bhaile an Mhiolbhardaigh

241

Tobar Mobhí

 

Bóthar Bhaile Coinín

An Ghráinseach (Inis Pádraig)

Tobar Beannaithe i dtailte Dhiméin Bhaile an Mhiolbhardaigh

242

Home Farm

 

Bóthar San Moncha

Cill Fhaoláin

Teach cúig bhá dhá stór agus foirgnimh cloiche mínghearrtha

243

Tobar Mhuire

 

Bóthar Bhaile Donnagáin

Baile Coinín

Tobar Beannaithe - déanmhas cloiche a dtagann uisce isteach ann ó shruthán

244

Teach agus ionad iostán Chartlach

 

 

Cartlach

Fothracha Theach Chartlach (Seanteach cóiste Man O'War) chomh maith le hiostán agus bábhún imfhálaithe Chartlach

           

 Uimh TDC

Ainm an Déanmhais

Uimh. na Sráide

Seoladh na Sráide

Baile Fearainn

Cur Síos

245

Eaglais (fothrach) agus Túr Bhaile Donnagáin

 

 

Baile Donnagáin

Fothrach cloiche eaglaise ón 15ú haois, reilig agus láithreán caisleáin

246

Droichead

 

Lána an Leaba Chlúimh

Baile Caoith

Droichead bóthair thar líne iarnróid

247

Tiníl (dhúbailte)

 

Cnoc an Chuircín

Baile Caoith

Fothrach cloiche tiníleach dúbailte

248

Tiníl

 

amach ó Bhóthar an Mhianaigh

Halla Póp

Fothrach tiníl chloiche

249

'Harbour View'

 

Cuan Loch Sionnaigh

Loch Sionnaigh

Áit chónaithe trí bhá aon stóir ar a bhfuil ceann tuí

250

Teach Bád

 

Cuan Loch Sionnaigh

Loch Sionnaigh

Teach cloiche bád aon bhá aon stóir

251

Iostán Lizzie

 

Bóthar na Sceirí

Cnoc an Chairn

Áit chónaithe L-chruthach aon stóir ar a bhfuil ceann tuí agus oifigí amuigh

252

Dún

 

amach ó Bhóthar na Sceirí

Droim Meánach

Láithreán seandálaíoch

253

Túr Martello

 

amach ó Bhóthar na Sceirí

Droim Meánach

Túr ciorclach míleata cloiche ón 19ú haois

254

Caisleán (fothracha)

 

Bóthar na Sceirí

Diméin an Rois

Fothracha túrthí

255

Lóiste Balluster

 

Bóthar na Sceirí

Diméin an Rois

Teach, geataí agus piaraí na ngeataí

256

Séipéal (fothracha) agus Reilig

 

Bóthar na Sceirí

Diméin an Rois

Eaglais (fothracha) i mbábhún reilige

257

Tobar San Caitríona

 

Bóthar na Sceirí

Diméin an Rois

Tobar Beannaithe

258

Colúnáid Theach Pháirc Chionn Iúir

 

 

Diméin an Rois

Colúnáid i spás oscailte i lár eastát tithíochta

259

Tuama Pasáiste agus Cist

 

amach ó Bhóthar na Sceirí

An Ros

Láithreáin chloiche adhlactha

260

Eaglais Eaglais na hÉireann i gCeann Iúir

 

Bóthar na Sceirí

An Ros

Eaglais de chuid Eaglais na hÉireann ón 19ú haois

261

Teach club cruicéid

 

Bóthar na Sceirí

An Ros

Seanlóiste Pháirc Cheann Iúir

262

Teach ministir Eaglais na hÉireann i gCionn Iúir

 

Bóthar na Sceirí

An Ros

Teach Ministir agus Bábhún, Geataí agus Ráillí san áireamh

263

Teach Ceann Tuí

 

Bóthar na Sceirí

An Ros

Áit chónaithe ceithre bhá aon stóir ar a bhfuil ceann tuí in éineacht le síneadh fada lena taobh

264

Seanteach Choill na Sceiche

 

Lána Choill na Sceiche

An Ros

Áit chónaithe seacht mbá aon stóir ar a bhfuil ceann tuí agus stór áiléir

265

Túr Martello

 

Sráid an Túir

An Ros

Túr ciorclach míleata cloiche ón 19ú haois

266

 

16

An Phríomhshráid Íochtarach

An Ros

Áit chónaithe cúig bhá dhá stór ar a bhfuil ceann tuí

267

 

14

An Phríomhshráid Uachtarach

An Ros

Áit chónaithe ceithre bhá aon stóir ar a bhfuil ceann tuí agus í buailte ar oifig phoist

268

Iostán na Seamróige

 

Rae an Ghainimh

An Ros

Áit chónaithe ceithre bhá aon stóir ar a bhfuil ceann tuí ag acomhal Bhóthar an Ghainimh agus na Príomhshráide

269

Tigín

 

Rae an Ghainimh

An Ros

Áit chónaithe dhá bhá aon stóir ar a bhfuil ceann tuí, agus í gar don acomhal leis an bPríomhshráid

270

Déanmhas ceann tuí

 

Rae an Ghainimh

An Ros

Seansiopa trí bhá aon stóir ceann tuí atá in aice le “Tigin” agus “Shamrock Cottage”

271

Teach Ceann Tuí

 

Rae an Ghainimh

An Ros

Áit chónaithe trí bhá aon stóir ceann tuí atá os comhair Chléirtheach agus Seaneaglais San Maur ag Faiche an tSéipéil

           

 Uimh TDC

Ainm an Déanmhais

Uimh. na Sráide

Seoladh na Sráide

Baile Fearainn

Cur Síos

272

Leabharlann an Rois

 

Faiche an tSéipéil

An Ros

Seaneaglais Chaitliceach Rómhánach ón 19ú hAois, rud atá athraithe ina leabharlann phoiblí anois.

273

Lóiste Geata Pháirc Cheann Iúir

 

Bóthar Bhaile an Fhaoitigh

Diméin an Rois

Geata, Piaraí, Ráillí agus Lóiste

274

Tobar

 

Lána Uí Fharacháin

An Ros

Tobar ag áth

275

Tobar Beannaithe Tobar Caillin

 

Bóthar an Bhábhúin

An Ros

Tobar Beannaithe

276

Muileann gaoithe (fothracha)

 

Faiche an tSéipéil

An Ros

Fothrach cobhsaithe i bhfaiche oscailte dhumha i lár an Rois

277

'Millbank'

 

Faiche an tSéipéil

An Ros

Áit chónaithe L-chruthach aon stóir ar a bhfuil ceann tuí

278

 

6

Bóthar an Chainéil

An Ros

Áit Chónaithe ar a bhfuil Ceann Tuí.

279

Eaglais San Maur (fothrach)

 

Bóthar Bhaile an Fhaoitigh

Baile an Fhaoitigh (An Ros)

Séipéal (fothracha) agus Reilig

280

Droichead agus Comhla

 

Bóthar Bhaile an Fhaoitigh

Baile an Fhaoitigh (An Ros)

Droichead stuach cloiche bóthair thar shruthán an mhuilinn

281

Tobar San Maur

 

Bóthar an Tobair

Baile an Fhaoitigh (An Ros)

Tobar Beannaithe.

282

Seanmhuileann Bhaile an Fhaoitigh

 

Bóthar Bhaile an Fhaoitigh

Baile an Fhaoitigh (An Ros)

Muileann Arbhair, Comhla agus Tarae

283

Teach Bhaile an Fhaoitigh

 

Bóthar Bhaile an Fhaoitigh

Baile an Fhaoitigh (An Ros)

Seanteach úinéir an mhuilinn

284

Teach Chnoc Dromainne

 

Bóthar an Rois go Lusca

Cnoc Dromainne

Príomhtheach, in éineacht le foirgnimh amuigh, teach geata agus geataí

285

Cist

 

Bóthar an Rois go Lusca

Cnoc Dromainne

I dtailte Theach Chnoc Dromainne, is ionann cist agus ionad adhlachta leaca cloiche

286

Droichead

 

Lána Nua Bhaile Roiséir

Baile Roiséir

Droichead Iarnróid thar an mbóthar

287

Droichead

 

Seanlána Bhaile Roiséir

Baile Roiséir

Droichead Nóthair thar an Iarnród

288

Stáisiún Lusca agus an Rois

 

 

Baile Eifil (An Ros)

Foirgnimh Stáisiún Traenach, Droichead do Choisithe agus Bosca Comharthaí

290

Ionad Stáblaí agus Teach Cóiste

 

Bóthar Bhaile an Óraigh

Baile Eifil

Stábla cloiche agus foirgnimh feirme

291

Bábhún

 

 

Baile Eifil

Créphort

292

Droichead

 

 

Baile an Tirialaigh Mór

Droichead bóthair thar an Iarnród

293

Teach Lusca

 

Bóthar an Stáisiúin

Coimín an Ráschúrsa (Lusca)

Taobh amuigh teach trí bhá dhá stór ina aonar

294

Teach an Athchapaill

 

Bóthar an Stáisiúin

Coimín an Ráschúrsa (Lusca)

Taobh amuigh teach brící dearga dhá stór gan seideanna gairdín san áireamh

295

Clay Cottage

 

Bóthar Bhaile Átha Cliath, Lusca

Baile Locha (Cuid de)

Áit chónaithe ceithre bhá aon stóir ar a bhfuil ceann tuí, agus í ar an mbóthar i dtreo shráidbhaile Lusca ó Bhaile Átha Cliath

296

Teach Fhine Gall

 

An Chearnóg/An Phríomhshráid

Lusca

Taobh amuigh agus halla iontrála foirgnimh ón 19ú haois ina n-aonar

297

Seaneaglais Mhic Cuilinn de chuid Eaglais na hÉireann

 

Bóthar an Teampaill

Lusca

Déanmhas seaneaglaise ón 19ú haois atá ina ionad pobail agus Reilig anois

298

Túr Eaglais Mhic Cuilinn de chuid Eaglais na hÉireann

 

Bóthar an Teampaill

Lusca

Túr Eaglaise Meánaoisí (le Cloigteach luath-Chríostaí agus tuamaí samhlacha san áireamh)

299

Seanoifig Phoist Lusca

 

Bóthar Oifig an Phoist

An Coimín Mór (Lusca)

Taobh amuigh seanoifig phoist ina aonar, agus í mar áit chónaithe anois

300

Teach an tSéiplínigh

 

Bóthar an tSéipéil

An Coimín Mór (Lusca)

Taobh amuigh tí ó thús an 20ú haois ina aonar

301

Eaglais Mhic Cuilinn (Eaglais Chaitliceach Rómhánach)

 

Bóthar an tSéipéil

Lusca

Eaglais, Reilig, Bábhún agus Geataí

           

 Uimh TDC

Ainm an Déanmhais

Uimh. na Sráide

Seoladh na Sráide

Baile Fearainn

Cur Síos

302

Seanscoil Náisiúnta Lusca

 

Bóthar an tSéipéil

An Coimín Mór (Lusca)

Taobh amuigh seanscoile ón 19ú haois ina aonar

303

Halla Pobail Lusca

 

An Fhaiche

An Coimín Mór (Lusca)

Seanleabharlann Carnegie, rud a tógadh in 1908

304

Láithreán Mainistreach

 

An Fhaiche

An Reigléas (Lusca)

Clúdaithe le tithe gloine ar chúl na bhfoirgneamh ar an bhFaiche

305

Dumha

 

Lána Quickpenny

An Reigléas (Lusca)

Créphort

306

Iostán an Róis

 

Bóthar na Sceirí

An Coimín Mór

Áit chónaithe cúig bhá aon stóir ar a bhfuil ceann tuí ar an mBóthar ó na Sceirí go Lusca

307

Láithreán bábhúin

 

Bóthar Lusca go dtí an Sceirí

Baile Choilín

Créphort

308

Láithreán caisleáin

 

Bóthar Lusca go dtí an Sceirí

Baile Choilín

Láithreán seandálaíoch

309

Teach Gléibe

 

Bóthar an Mhinistéara

Lusca

Seanteach Gléibe agus Oifigí Amuigh

310

Dumha

 

 

Baile Locha

Créphort

311

Teach Ceann Tuí

 

Bóthar Dhroichead Átha, Lusca

An Chorr Dhubh (cuid di)

Áit chónaithe scoite ceithre bhá aon stóir ar a bhfuil ceann tuí i gcoimpléacs dúchasach geataithe

312

Teach Ceann Tuí

 

Bóthar Dhroichead Átha, Lusca

Halla na Coirre Duibhe

Áit chónaithe leathscoite ceithre bhá aon stóir ar a bhfuil ceann tuí

313

Teach na Coirre Duibhe

 

Bóthar Dhroichead Átha (N1)

An Chorr Dhubh

Teach, Foirgnimh Amuigh, Geataí agus Piaraí Iontrála, chomh maith le bosca poist iarainn theilgthe agus é crochta ar phiara den gheata

314

Teach Ceann Tuí

 

Lána na Scoile, Lusca

An Chorr Dhubh (Hackett)

Áit chónaithe ceithre bhá aon stóir ar a bhfuil ceann tuí

315

Teach Ceann Tuí

 

Bóthar Dhroichead Átha, Lusca

An Chorr Dhubh (Hackett)

Áit chónaithe trí bhá aon stóir ar a bhfuil ceann tuí i sráidbhaile na Coirre Duibhe

316

Tobar San Caitríona

 

 

Baile Stafaird

Láithreán Tobair Beannaithe

317

Tobar Chrann Bhríde

 

 

Crann Bhríde

Láithreán Tobair Beannaithe

318

Dumha agus Cist Fhada

 

 

Baile Amhlaoibh Thiar

Créphort

319

Créphort

 

 

An Baile Nua

Créphort

320

Adhlacadh

 

 

Buaile an Gheimhridh

Créphort

321

Tobar Mhuire agus Tobar Bhríde

 

Bóthar Bhaile Bachaille

Gracedieu

Láithreán Tobar Beannaithe (2) agus Dumha. Bainteach le Clochar Gracedieu

322

Clochar (fothracha)

 

Bóthar Bhaile Bachaille

Gracedieu

Fothrach láithreán mainisteach (Prióireacht Mhuire) agus dhá leac uaighe

323

Tobar Bhríde

 

amach ó Lána Bhaile Deargáin

Baile Deargáin

Tobar Beannaithe i bpáirc.

324

Dumha

 

Bóthar na hAille

Baile Bhéilinn/Sceach Dhubh

Créphort

325

Teach Bhaile an Bhíltigh

 

Bóthar Bhaile an Bhíltigh go dtí an Seanbhaile

Baile an Bhíltigh

Teach tuaithe agus foirgnimh chloiche amuigh ón 18ú haois

326

Teampall San Caitríona (fothracha)

 

Bóthar Bhaile an Bhíltigh go dtí an Seanbhaile

Baile an Bhíltigh

Fothracha eaglasta os cionn talún, eaglais, reilig agus bábhún

327

Tobar San Caitríona

 

Bóthar Bhaile an Bhíltigh go dtí an Seanbhaile

Baile an Bhíltigh

Tobar Beannaithe

328

Ráth

 

Bóthar Bhaile an Bhíltigh go Sord

An Scioból Nua

Créphort

329

Dumha

 

Bóthar Bhaile an Bhíltigh go Sord

An Scioból Nua

Créphort

330

Teach Bhaile an Rólaigh

 

Sráidbhaile Bhaile an Rólaigh

Baile an Rólaigh

Teach, Oifigí Amuigh, Geataí agus Piaraí

           

 Uimh TDC

Ainm an Déanmhais

Uimh. na Sráide

Seoladh na Sráide

Baile Fearainn

Cur Síos

331

Teach Scoite agus iostán ar a raibh ceann tuí

 

Sráidbhaile Bhaile an Rólaigh

Baile an Rólaigh Thiar

Teach trí bhá dhá stór, in éineacht le clós stáblaí, seanteach ceann tuí aon stóir agus foirgneamh amuigh taobh theas de Theach Bhaile an Rólaigh

332

Teampall Bhríde (Caitliceach Rómhánach)

 

Sráidbhaile Bhaile an Rólaigh

Baile an Rólaigh Thoir

Eaglais Chaitliceach ón 19ú haois

333

Droichead Bhaile an Rólaigh

 

Sráidbhaile Bhaile an Rólaigh

Baile an Rólaigh Thoir

Droichead cloiche bóthair thar Abhainn Ghabhra

334

Ionad agus Teach an Mhuilinn Arbhair

 

Sráidbhaile Bhaile an Rólaigh

Cill Lasra

Fothrach ionad muilinn agus seanáit chónaithe ceann tuí

335

Eaglais Chill Lasra (fothracha)

 

Sráidbhaile Bhaile an Rólaigh

Cill Lasra

Fothracha eaglasta, eaglais, umar, reilig agus bábhún

336

Droichead Lios Pubaill

 

 

Lios Pubaill

Droichead Bóthair thar Abhainn Ghabhra

337

Teach Bhaile Uí Rócháin

 

Bóthar na hAille

Baile Uí Rócháin

Teach, oifigí amuigh, lóiste agus geataí

338

Halla Ráth Béil

 

Bóthar Ráth Béil

Ráth Béil (Sord)

Príomhtheach in éineacht le foirgnimh amuigh agus tithe geata (x2)

339

Teach an Bhaile Nua

 

Bóthar Bhaile Anraí

An Baile Nua

Seanteach cúig bhá trí stór (in úsáid mar oifigí anois) os cionn íoslaigh agus foirgnimh amuigh

340

Droichead Bhaile Anraí

 

Páirc Phoiblí Bhaile Anraí

Diméin Bhaile Anraí (Sord)

Droichead cloiche thar Ábhainn Ghabhra

341

Droichead an Leasáin

 

Páirc Phoiblí Bhaile Anraí

Diméin Bhaile Anraí (Sord)

Droichead cloiche thar Ábhainn Ghabhra

342

Halla an Leasáin

 

amach ó Bhóthar an Inbhir

Halla an Leasáin Mór (Sord)

Teach, oifigí amuigh agus geataí iontrála

343

Láithreán féideartha rátha

 

 

Halla an Leasáin Mór

Créphort

344

Teach Ceann Tuí

 

Bóthar Ráth Béil

An Coimín Thiar (Sord)

Áit chónaithe trí bhá aon stóir ar a bhfuil ceann tuí agus balla ard thart timpeall uirthi

345

Droichead Scotchstone

 

Bóthar Bhaile Anraí

Diméin Bhaile Anraí (Sord)

Droichead cloiche míne bóthair thar abhainn an Bharda

346

Leabharlann Carnegie

 

An tSráid Thuaidh, Sord

Páirceanna an Bhaile (Sord)

Foirgneamh leabharlainne trí bhá dhá stór brící buí agus dearga ina bhfuil bá starrach lárnach ar leathstuaic

347

 

44

An tSráid Thuaidh

Páirceanna an Bhaile (Sord)

Ceann amháin de phéire seanáiteanna cónaithe leathscoite de chuid Scoil Cailíní na Buirge Nua

348

 

42

An tSráid Thuaidh

Páirceanna an Bhaile (Sord)

Ceann amháin de phéire seanáiteanna cónaithe leathscoite de chuid Scoil Cailíní na Buirge Nua

349

Seanscoil Cailíní na Buirge Nua

 

cúl 44 An tSráid Thuaidh

Páirceanna an Bhaile (Sord)

Seanfhoirneamh scoile trí bhá dhéag aon stóir taobh thiar d'Uimh. 44 An tSráid Thuaidh

350

Teach na Cúirte

 

An tSráid Thuaidh

Páirceanna an Bhaile (Sord)

Foirgneamh cloiche teach cúirte ó lár an 19ú haois

351

Caisleán Shoird

 

An Phríomhshráid

Páirceanna an Bhaile (Sord)

Fothrach Mainéir Easpagaigh, rud atá sínte chomh fada le ceann thuaidh na Príomhshráide i bpáirc phoiblí an bhaile

352

Droichead an Mhuilinn

 

Sráid an Droichid

Páirceanna an Bhaile (Sord)

Droichead cloiche stua aonair bóthair thar Abhainn an Bharda

353

Accord

 

Bóthar Bhaile na Mara

Páirceanna an Bhaile (Sord)

Seanáit Chónaithe de chuid Scoil Buachaillí na Buirge Nua

354

Ionad Óige agus Acmhainní Shoird

 

Bóthar Bhaile na Mara

Páirceanna an Bhaile (Sord)

Seanscoil Buachaillí sé bhá dhá stór na Buirge Nua

355

Créphort Neamhaicmithe

 

Bóthar Bhaile na Mara

Baile na Mara Thiar (Sord)

Créphort

356

Eaglais Cholm Cille (Eaglais Chaitliceach Rómhánach)

 

Lána an tSéipéil

Diméin Shoird

Eaglais Chaitliceach, umar baiste, reilig

           

 Uimh TDC

Ainm an Déanmhais

Uimh. na Sráide

Seoladh na Sráide

Baile Fearainn

Cur Síos

357

Scoil na Seanbhuirge

 

An Phríomhshráid

Diméin Shoird

Seanscoil náisiúnta naoi mbá dhá stór

358

Teach an Pharóiste

 

Bóthar Bhaile na Mara

Diméin Shoird

Teach paróiste trí bhá dhá stór brící dearga

359

Bialann an tSeantí Scoile

 

Bóthar an Teampaill

Diméin Shoird

Seanfhoirgneamh scoile trí bhá dhá stór ar an stíl Thúdarach

360

Eaglais Cholm Cille (Eaglais na hÉireann)

 

Bóthar an Teampaill

Gléib Shoird (Sord)

Eaglais ón 19ú haois in éineacht le fothrach eaglasta, Cloigtheach, Reilig, Clocha Faobhair, Cros, Síle na gCíoch

361

Teach an Sacraisteora

 

Bóthar an Teampaill

Gléib Shoird

Teach trí bhá aon stóir aolchloch eisléire ar an stíl Thúdarach

362

Seanteach biocáire

 

Bóthar an Teampaill

Gléib Shoird

Seanteach biocáire trí bhá dhá stór a athraíodh ina árasáin

363

Linnte muilinn, Tarae, agus Córas Comhlaí

 

Abhainn an Bharda, amach ó Bhóthar Bhaile Breacáin

Baile Breacáin (Sord)

Muileann Bhaile Breacáin, rud atá suite le hais ghleann Abhainn an Bharda

364

Teach Bhaile Breacáin

 

Bóthar na hAille

Baile Breacáin

Teach seacht mbá dhá stór in éineacht le geataí, lóiste agus gairdíní

365

Móta

 

Bóthar Bhaile Breacáin

Ui Bhreasail (Sord)

Dumha mór ag imeall ailte ar an mbruach thuaidh d'Abhainn an Bharda

366

Seanteach Poist Chnoc Siáin

 

Bóthar na hAille

Ui Bhreasail

Teach trí bhá dhá stór ina bhfuil sciathán seacht mbá dhá stór. Bosca poist iarainn theilgthe suite ar an mballa san éadan

367

Droichead Chnoc Siáin

 

Bóthar na hAille

Cnoc Siáin/Ui Bhreasail

Droichead cloiche mór stua amháin thar abhainn agus cosáin ar an dá thaobh

368

Dumha

 

Bóthar na hAille

Cnoc Siáin

Créphort

369

Teach Chnoc Siáin

 

Bóthar na hAille

Cnoc Siáin

Teach trí bhá trí stór ón 18ú haois, oifigí amuigh

370

Mainistir na Glaise Móire agus Tobar Chrónáin

 

Eastát Lios Céin, Ascaill Chrónáin

Baile na Móna (Sord)

Mainistir agus Tobar. Fothracha eaglaise. Imfhálaithe i spás oscailte in eastát tithíochta Lios Céin

371

Tobar San Werburgh

 

Páirc Ghnó Thaobh an Aerfoirt, Céide Bhruach an Locha

Caisleán na bPréachán (Sord)

Tobar Beannaithe - Tobar beag atá imfhálaithe ag balla íseal cloiche i ndraein fhliuch

372

National Irish Bank

47

An Phríomhshráid

Ui Bhreasail (Sord)

Foirgneamh bainc eibhear eisléire cúig bhá aon stóir

373

Droichead Murray

 

Bóthar Bhaile Anraí

Baile Anraí (Sord)

Droichead Cloiche

374

Eaglais Mhuire gan Smál (Eaglais Chaitliceach Rómhánach)

 

Bóthar Bhaile Anraí

Baile Anraí

Eaglais Chaitliceach ón 19ú haois a bhfuil binn mar thosach uirthi

375

Reilig

 

Bóthar na hAille

Baile Breacáin

Seanreilig

376

Teach na mBánta

 

Crosaire na mBánta

Na Bánta

Teach cúig bhá dhá stór

377

Láithréan Áit Chónaithe

 

amach ó Bhóthar Ráth Béil

Ráth Béil

Créphort

378

Daingean féideartha

 

amach ó Bhóthar Ráth Béil

Ráth Béil (Sord)

Créphort

379

Teach Bhaile na Mara

 

Bóthar an Inbhir

Baile na Mara Thiar (Sord)

Teach, oifigí amuigh agus fothrach túrthí/caisleáin, agus iad os cionn Inbhear Mhullach Íde

380

Teach Ceann Tuí

 

Bóthar na Mara

Mullach Íde

Áit chónaithe ceithre bhá aon stóir ar a bhfuil ceann tuí

381

Teach Ceann Tuí

 

Trá an Bhiséadaigh

Mullach Íde

Áit chónaithe cúig bhá aon stóir ar a bhfuil ceann tuí

382

Tínil (fothracha)

 

amach ó Bhóthar Bhaile Átha Cliath

Diméin Mhullach Íde

Fothrach tiníl chearnógach chloiche i dtailte Chaisleán Mhullach Íde, ar an taobh thiar d'fhoirgneamh an chaisleáin

383

Caisleán Mhullach Íde

 

Bóthar Bhaile Átha Cliath

Diméin Mhullach Íde

Caisleán, tithe geata (x4), foirgnimh chloiche amuigh, geataí agus piaraí iontrála

           

 Uimh TDC

Ainm an Déanmhais

Uimh. na Sráide

Seoladh na Sráide

Baile Fearainn

Cur Síos

384

Mainistir Mhullach Íde (fothracha)

 

amach ó Bhóthar Bhaile Átha Cliath

Diméin Mhullach Íde

Fothrach eaglaise, Reilig agus Síle na gCíoch i dtailte Chaisleán Mhullach Íde

385

An Casaíne

 

Bóthar Bhaile Átha Cliath

Mullach Íde

Áit chónaithe mhór ar a bhfuil ceann tuí ar stíl 'ornee' gairdín

386

Cloch an Mhíle

 

Bóthar Bhaile Átha Cliath

Mullach Íde

Cloch mhíle iarainn theilgthe i suíomh eibhir i mballa teorann teach ceann tuí darb ainm 'Casino'

387

Teach Mháistir an Stáisiúin

 

Bóthar Bhaile Átha Cliath

Mullach Íde

Seanteach brící dearga máistir stáisiúin a athraíodh ina oifigí agus a bhfuil síneadh curtha leis

388

Stáisiún Traenach Mhullach Íde

 

Bóthar Bhaile Átha Cliath

Mullach Íde

Stáisiún Traenach, Bosca Comharthaí, Droichead do Choisithe agus Bealach Isteach

389

Eaglais San Sailbheastar (Eaglais Chaitliceach Rómhánach)

 

Bóthar Bhaile Átha Cliath

Mullach Íde

Eaglais Chaitliceach ón 19ú haois, ar láithreán seaneaglaise agus dumha

390

Tobar San Sailbheastar

 

An tSeansráid

Mullach Íde

Tobar Beannaithe - déanmhas ciorclach cloiche imfhálaithe ar a bhfuil díon coirceogach

391

 

1

Ardán an Chaisleáin, Bóthar Bhaile Átha Cliath

Mullach Íde

Ardán seacht dteach trí stór ón 19ú haois le geataí agus ráillí tosaigh san áireamh

392

 

2

Ardán an Chaisleáin, Bóthar Bhaile Átha Cliath

Mullach Íde

Ardán seacht dteach trí stór ón 19ú haois le geataí agus ráillí tosaigh san áireamh

393

 

3

Ardán an Chaisleáin, Bóthar Bhaile Átha Cliath

Mullach Íde

Ardán seacht dteach trí stór ón 19ú haois le geataí agus ráillí tosaigh san áireamh

394

 

4

Ardán an Chaisleáin, Bóthar Bhaile Átha Cliath

Mullach Íde

Ardán seacht dteach trí stór ón 19ú haois le geataí agus ráillí tosaigh san áireamh

395

 

5

Ardán an Chaisleáin, Bóthar Bhaile Átha Cliath

Mullach Íde

Ardán seacht dteach trí stór ón 19ú haois le geataí agus ráillí tosaigh san áireamh

396

 

6

Ardán an Chaisleáin, Bóthar Bhaile Átha Cliath

Mullach Íde

Ardán seacht dteach trí stór ón 19ú haois le geataí agus ráillí tosaigh san áireamh

397

 

7

Ardán an Chaisleáin, Bóthar Bhaile Átha Cliath

Mullach Íde

Ardán seacht dteach trí stór ón 19ú haois le geataí agus ráillí tosaigh san áireamh

398

 

1

Ardán Uí Chillín, Bóthar Bhaile Átha Cliath

Mullach Íde

Ardán ceithre theach trí bhá trí stór ón 19ú haois a bhfuil geataí agus ráillí tosaigh os a gcomhair agus comhghairdín idir na tithe agus an tsráid

399

 

2

Ardán Uí Chillín, Bóthar Bhaile Átha Cliath

Mullach Íde

Ardán ceithre theach trí bhá trí stór ón 19ú haois a bhfuil geataí agus ráillí tosaigh os a gcomhair agus comhghairdín idir na tithe agus an tsráid

400

 

3

Ardán Uí Chillín, Bóthar Bhaile Átha Cliath

Mullach Íde

Ardán ceithre theach trí bhá trí stór ón 19ú haois a bhfuil geataí agus ráillí tosaigh os a gcomhair agus comhghairdín idir na tithe agus an tsráid

401

 

4

Ardán Uí Chillín, Bóthar Bhaile Átha Cliath

Mullach Íde

Ardán ceithre theach trí bhá trí stór ón 19ú haois a bhfuil geataí agus ráillí tosaigh os a gcomhair agus comhghairdín idir na tithe agus an tsráid

402

 

1

Ardán Windsor, Bóthar an Teampaill

Mullach Íde

Grúpa sé theach leathscoilte trí bhá trí stór ón 19ú haois a bhfuil ráillí agus geataí os a gcomhair

403

 

2

Ardán Windsor, Bóthar an Teampaill

Mullach Íde

Grúpa sé theach leathscoilte trí bhá trí stór ón 19ú haois a bhfuil ráillí agus geataí os a gcomhair

404

 

3

Ardán Windsor, Bóthar an Teampaill

Mullach Íde

Grúpa sé theach leathscoilte trí bhá trí stór ón 19ú haois a bhfuil ráillí agus geataí os a gcomhair

405

 

4

Ardán Windsor, Bóthar an Teampaill

Mullach Íde

Grúpa sé theach leathscoilte trí bhá trí stór ón 19ú haois a bhfuil ráillí agus geataí os a gcomhair

           

 Uimh TDC

Ainm an Déanmhais

Uimh. na Sráide

Seoladh na Sráide

Baile Fearainn

Cur Síos

406

 

5

Ardán Windsor, Bóthar an Teampaill

Mullach Íde

Grúpa sé theach leathscoilte trí bhá trí stór ón 19ú haois a bhfuil ráillí agus geataí os a gcomhair

407

 

6

Ardán Windsor, Bóthar an Teampaill

Mullach Íde

Grúpa sé theach leathscoilte trí bhá trí stór ón 19ú haois a bhfuil ráillí agus geataí os a gcomhair

408

Leabharlann Carnegie

 

An Meal

Mullach Íde

Leabharlann bhrící dearga ar a bhfuil binn 'dutch-billy', in éineacht le ráillí tosaigh agus geataí

409

Stáisiún na nGardaí

1 & 2

Ardán Shéamuis

Mullach Íde

Sraith dhá theach ardáin déag - Tá ceangal idir Uimh 1 agus 2 agus iad ina seantithe leathscoite dhá bhá dhá stór atá in úsáid anois mar stáisiún gardaí

410

 

3

Ardán Shéamuis

Mullach Íde

Sraith dhá theach ardáin déag ó lár an 19ú haois - Is teach dhá bhá dhá stór é Uimh. 3

411

 

4

Ardán Shéamuis

Mullach Íde

Sraith dhá theach ardáin déag ó lár an 19ú haois - Is teach dhá bhá trí stór é Uimh. 4

412

 

5

Ardán Shéamuis

Mullach Íde

Sraith dhá theach ardáin déag ó lár an 19ú haois - Is teach dhá bhá trí stór é Uimh. 5

413

 

6

Ardán Shéamuis

Mullach Íde

Sraith dhá theach ardáin déag ó lár an 19ú haois - Is teach dhá bhá trí stór é Uimh. 6

414

 

7

Ardán Shéamuis

Mullach Íde

Sraith dhá theach ardáin déag ó lár an 19ú haois - Is teach dhá bhá trí stór é Uimh. 7

415

 

8

Ardán Shéamuis

Mullach Íde

Sraith dhá theach ardáin déag ó lár an 19ú haois - Is teach dhá bhá trí stór é Uimh. 8

416

 

9

Ardán Shéamuis

Mullach Íde

Sraith dhá theach ardáin déag ó lár an 19ú haois - Is teach dhá bhá trí stór é Uimh. 9

417

 

10

Ardán Shéamuis

Mullach Íde

Sraith dhá theach ardáin déag ó lár an 19ú haois - Is teach dhá bhá dhá stór é Uimh. 10

418

 

11

Ardán Shéamuis

Mullach Íde

Sraith dhá theach ardáin déag ó lár an 19ú haois - Is teach dhá bhá dhá stór é Uimh. 11

419

 

12

Ardán Shéamuis

Mullach Íde

Sraith dhá theach ardáin déag ó lár an 19ú haois - Is teach dhá bhá dhá stór é Uimh. 12

420

Tarbhealach Iarnróid Mhullach Íde

 

Inbhear Mhullach Íde

Mullach Íde

Tarbhealach iarnróid thar Inbhear Abhainn Ghabhra

421

Túr Hicks

 

Bóthar an Chósta

Ballaí Robac (Mullach Íde)

Seantúr Martello atá mar áit chónaithe anois

422

Caisleán Bhallaí Robac

 

Bóthar an Chósta

Ballaí Robac (Mullach Íde)

Teach cúig bhá dhá stór atá ceangailte de thúrtheach cloiche ón 15ú haois

423

Droichead an Iarnróid

 

An Trá

Mullach Íde

Droichead cloiche iarnróid thar an mbóthar

424

Rosca

 

Bóthar Bhaile Átha Cliath

Mullach Íde

Ceann amháin de phéire tithe leathscoite brící dearga dhá stór dhá bhá

425

Sonas

 

Bóthar Bhaile Átha Cliath

Mullach Íde

Ceann amháin de phéire tithe leathscoite brící dearga dhá stór dhá bhá

426

Teampall Preisbitéireach

 

Bóthar Bhaile Átha Cliath

Mullach Íde

Eaglais Phreisbitéireach ó lár an 20ú haois ar a bhfuil díon a bhfuil fána ghéar leis, chomh maith le sceimhleacha spréite agus spuaic atá clúdaithe le copar

427

Club CLG San Sailbheastar

2

Sráid an Teampaill

Mullach Íde

Teach cúig bhá dhá stór ag ceann ardáin ar a bhfuil póirse iontrála dórach

428

 

Uimh. 1

Ardán Carlisle, Bóthar an Teampaill

Mullach Íde

Ceann amháin d'ardán ceithre phéire tithe leathscoite brící dearga a tógadh in 1859

           

 Uimh TDC

Ainm an Déanmhais

Uimh. na Sráide

Seoladh na Sráide

Baile Fearainn

Cur Síos

429

 

Uimh. 2

Ardán Carlisle, Bóthar an Teampaill

Mullach Íde

Ceann amháin d'ardán ceithre phéire tithe leathscoite brící dearga a tógadh in 1859

430

 

Uimh. 3

Ardán Carlisle, Bóthar an Teampaill

Mullach Íde

Ceann amháin d'ardán ceithre phéire tithe leathscoite brící dearga a tógadh in 1859

431

 

Uimh. 4

Ardán Carlisle, Bóthar an Teampaill

Mullach Íde

Ceann amháin d'ardán ceithre phéire tithe leathscoite brící dearga a tógadh in 1859

432

 

Uimh. 5

Ardán Carlisle, Bóthar an Teampaill

Mullach Íde

Ceann amháin d'ardán ceithre phéire tithe leathscoite brící dearga a tógadh in 1859

433

 

Uimh. 6

Ardán Carlisle, Bóthar an Teampaill

Mullach Íde

Ceann amháin d'ardán ceithre phéire tithe leathscoite brící dearga a tógadh in 1859

434

 

Uimh. 7

Ardán Carlisle, Bóthar an Teampaill

Mullach Íde

Ceann amháin d'ardán ceithre phéire tithe leathscoite brící dearga a tógadh in 1859

435

 

Uimh. 8

Ardán Carlisle, Bóthar an Teampaill

Mullach Íde

Ceann amháin d'ardán ceithre phéire tithe leathscoite brící dearga a tógadh in 1859

436

Tír na nÓg

 

Bóthar an Teampaill

Mullach Íde

Teach mór brící dearga ó dheireadh an 19ú haois

437

Eaglais San Aindrias (Eaglais na hÉireann)

 

Bóthar an Teampaill

Mullach Íde

Eaglais de chuid Eaglais na hÉireann ó thús an 19ú haois

438

Roseneath

 

Bóthar an Teampaill

Mullach Íde

Teach mór ar stíl na hAthbheochana Túdaraí ó thús an 20ú haois

439

Scoil Náisiúnta San Aindrias

 

Sráid an Teampaill

Mullach Íde

Teach scoile trí bhá dhá stór a tógadh in 1824

440

Teach agus Teach Geata Chnocán na Mara

 

Bóthar Chnocán na Mara

Mullach Íde

Teach agus teach geata ar stíl na hAthbheochana Túdaraí

441

Teach Uí Mhaoldomhnaigh

 

Bóthar an Chósta

Ballaí Robac (Mullach Íde)

Teach trí bhá dhá stór ón 19ú haois a bhí mar áit chónaithe an ealaíontóra Nathenial Hone

442

Láithreán Créphoirt

 

 

Diméin Mhullach Íde

Créphort i dtailte Chaisleán Mhullach Íde

443

Lonnaíocht

 

Cúirt Eilnir

Ballaí Robac (Port Mearnóg)

Créphort

444

Tobar Phádraig

 

amach ó Bhóthar an Chósta

Ballaí Robac (Mullach Íde)

Tobar Beannaithe

445

Móta agus Bábhún

 

Lána na Coille Duibhe

Teach San Eiléan (Mullach Íde)

Créphort Angla-Normannach láithreán seanchaisleáin agus lonnaíochta i bpáirc taobh thuaidh de Theach Pháirc na Cruithneachta

446

Páirc na Cruithneachta

 

Lána na Coille Duibhe

Teach San Eiléan (Mullach Íde)

Teach, clós agus oifigí amuigh, áit ar tugadh "St. Helen's" uirthi roimhe seo

447

Cloch an Mhíle

 

Bóthar Bhaile Átha Cliath

Auburn (Mullach Íde)

Cloch mhíle shaorsheasaimh iarainn theilgthe i suíomh eibhir ag an gcosán gar do bhealach isteach Theach Auburn Beag

448

Teach Auburn

 

Bóthar Bhaile Átha Cliath

Auburn (Mullach Íde)

Teach, Oifigí Amuigh agus Teach Colúr

450

Dumha

 

Lána Bhaile an tSrutháin

Auburn

Créphort

451

Tiníl

 

Cairéal Fhaoldroma, Bóthar Fhaoldroma

Cnoc Fhaoldroma

Fothrach tiníl chloiche

452

Abbeville

 

Bóthar Mhullach Íde

Abbeyville

Teach naoi mbá dhá stór agus foirgnimh amuigh ón 18ú haois

453

Cloch an Mhíle

 

Bóthar Mhullach Íde

Abbeyville

Cloch mhíle iarainn theilgthe i suíomh eibhir i mballa teorann Theach Abbeyville

454

Eaglais Chaitliceach San Nioclás

 

Bóthar Mhullach Íde

Cionn Sáile

Eaglais Chaitliceach, túr agus foirgneamh scoile ón 19ú haois

           

 Uimh TDC

Ainm an Déanmhais

Uimh. na Sráide

Seoladh na Sráide

Baile Fearainn

Cur Síos

455

Séipéal (fothracha) agus Reilig

 

Bóthar an tSéipéil

Cionn Sáile

Fothracha eaglaise

456

Halla Chionn Sáile

 

Bóthar an tSéipéil

Cionn Sáile

Teach trí bhá dhá stór, oifigí amuigh, lóiste agus geataí

457

Eaglais Mhearnóg

 

Bóthar Dhroimní

Port Mearnóg

Seaneaglais Phreisbitéireach agus reilig, ach iad tréigthe anois

458

Emsworth

 

Bóthar Mhullach Íde

Both Umair

Teach cúig bhá dhá stór, rud a bhí deartha ag James Gandon agus oifigí amuigh

459

Eaglais agus Tobar Dhúiligh agus Tobar San Caitríona

 

Bóthar Mhullach Íde

Clochar Dúiligh

Fothracha Eaglasta, Eaglais, Reilig, Cros agus Tobar Beannaithe (x2)

460

Páirc Chlochar Dúiligh

 

Bóthar Mhullach Íde

Clochar Dúiligh

Teach cúig bhá dhá stór agus geataí ón 19ú haois

461

Teach geata Pháirc Chlochar Dhúiligh

 

Bóthar Mhullach Íde

Clochar Dúiligh

Seanteach geata Pháirc Chlochar Dhúiligh, rud atá faoi úinéireacht ar leith anois

462

Cloch an Mhíle

 

Bóthar Mhullach Íde

Clochar Dúiligh

Cloch mhíle iarainn theilgthe i mballa an bhealaigh isteach go Teach Chnoc Aoil

463

Halla Belcamp

 

Coláiste Belcamp, Bóthar N32

Belcamp

Ionad scoile "Belcamp College" (Teach, Séipéal, Séadchomhartha Washington, droichead, cúirt liathróide agus teach oighir san áireamh)

464

Teach Chionn Sáile

 

Bóthar an tSéipéil

Cionn Sáile

Teach cúig bhá dhá stór ón 18ú haois in éineacht le clós feirme

465

Ráth féideartha

 

amach ó Bhóthar Mhullach Íde

Cionn Sáile

Créphort

467

Láithreán féideartha díog fáinne

 

 

Clochar Dúiligh

Láithreán créphort

468

Teach Wellfield

 

Bóthar Mhullach Íde

Clochar Dúiligh

Teach cúig bhá dhá stór in éineacht le túirín radhairc

469

Eaglais Pháirc Bhaile Ghrífín

 

amach ó Bhóthar Bhaile Ghrífín

Páirc Bhaile Ghrífín

Fothracha Eaglasta, Láithreán Eaglaise, iarsma leac uaighe

470

Láithreán Féideartha

 

 

Droimnigh

Créphort

471

Teach Shruthán na gColl

 

Droimnigh

Sruthán na gColl

Teach tuaithe mór ón 18ú haois

472

Láithreán rátha

 

Bóthar Dhroimní

An Ghráinseach, Mullach Íde

Créphort

473

Láithreán rátha

 

Bóthar Dhroimní

An Ghráinseach, Mullach Íde

Créphort

474

Láithreán rátha

 

An Cnoc

Port na Giolcaí/An Ghráinseach, (Mullach Íde)

Créphort

475

Dumha

 

Bóthar an Stáisiúin

Port Mearnóg

Créphort

476

Túr Martello

 

Bóthar na Trá

Cnoc na Carraige (Port Mearnóg)

Seantúr Martello atá mar áit chónaithe anois

477

Láithreán féideartha díog fáinne

 

Bóthar na Trá

An Coinicéar, Mullach Íde (Port Mearnóg)

Créphort

478

Séipéal (fothracha)

 

Bóthar na Trá

An Coinicéar, Mullach Íde (Port Mearnóg)

Fothracha Eaglasta, Eaglais, Tobar Beannaithe, láithreán Cloch Oghaim

479

Teach Ceann Tuí

 

Bóthar na Trá, Port Mearnóg

An Coinicéar, Mullach Íde

Áit chónaithe aon stóir ar a bhfuil ceann tuí in éineacht le síneadh nua-aimseartha

480

Pointe na Radharc

 

Trá Hutchinson

Rinn na Mara Thoir (Sord)

Teach agus Stáblaí, agus iad os cionn Inbhear Mhullach Íde

481

Droichead gar do Theach an Phoirt Thiar

 

Bóthar Bhaile Maí Drochta

Baile Maí Drochta

Droichead cloiche dhá stua atá déanta de spallaí fánacha agus nach bhfuil á úsáid go fóill ag ceann Bhóthar Baile Maí Drochta

           

 Uimh TDC

Ainm an Déanmhais

Uimh. na Sráide

Seoladh na Sráide

Baile Fearainn

Cur Síos

482

Geataí Theach Ghort na Mara

 

Bóthar Bhaile Maí Drochta

Baile Maí Drochta

Geataí agus piaraí na ngeataí. Geataí iontrála bunaidh Theach Ghort na Mara, rudaí atá faoi úinéireacht ar leith anois

483

Teach Ghort na Mara

 

Bóthar Chill Chreach

Baile Maí Drochta

Teach, an taobh istigh san áireamh, clós stáblaí, oifigí amuigh agus teach geata

484

Séipéal (fothracha) agus Reilig

 

Bóthar Bhaile Maí Drochta

Baile Maí Drochta

Limistéar ubhchruthach ard a bhfuil balla thart timpeall air, is comhartha é an limistéar dronuilleogach slogtha ar láithreán eaglaise

485

Díog fáinne

 

amach ó Bhóthar N1

Halla an Leasáin Beag (Sord)

Créphort

486

Láithreán féideartha rátha

 

Bóthar N1

Halla an Leasáin Beag

Créphort

487

Láithreán caisleáin agus Bábhún

 

Lána Batter, amach ó Bhóthar N1

Baile Bhéilinn

Ionad seandálaíoch a bhféadfadh Caisleán Bhaile Bhéilinn a bheith san áireamh ann

488

Bábhún

 

Lána Batter, amach ó Bhóthar N1

Baile Bhéilinn

Créphort

489

Lanistown Thuaidh

 

Cúlbhóthar Cobbes

Baile an Lóndaigh

Teach cúig bhá dhá stór

490

Abhainn na Comhla

 

 

An tAgard Nua

Ar an sruthán taobh thuaidh d'inbhear Bhaile Roiséir

491

Abhainn na Comhla

 

 

Tuirbhe

Ar an sruthán a shníonn isteach in inbhear Bhaile Roiséir

492

Teach Thuirbhe

 

Ascaill Thuirbhe

Tuirbhe

Láithreán tí ó dheireadh an  17ú haois a leagadh

493

Caisleán Bhaile an Lóndaigh (fothrach)

 

Tailte Theach an Droichid Nua

Diméin an Droichid Nua

Fothracha túrthí chearnógaigh

494

Teach an Droichid Nua

 

Bóthar Halla an Leasáin go Domhnach Bat

Diméin an Droichid Nua

Príomhtheach in éineacht le foirgnimh amuigh, gairdíní imfhálaithe, geataí agus piaraí geataí

495

Seanlóiste Theach an Droichid Nua

 

Ascaill an Droichid Nua, amach ón gCearnóg

Diméin an Droichid Nua

Teach trí bhá aon stóir ag geataí ar an imeall thiar de Dhiméin an Droichid Nua

496

Móta féideartha

 

amach ó Bhóthar Chill Chreach

Baile Maí Drochta

Dumha i bpáirc ar an taobh thiar de Bhóthar Chill Chreach

497

Láithreán féideartha rátha

 

amach ó Bhóthar Phort Reachrann

Baile an Lóndaigh

Créphort

498

Láithreán féideartha rátha

 

Bóthar Chill Chreach

Cill Chreach

Créphort

499

Séipéal (fothracha) agus Reilig

 

Bóthar Chill Chreach

Cill Chreach

Fothracha eaglaise bige aon seomra amháin

500

Teach Chill Chreach

 

Bóthar Chill Chreach

Cill Chreach

Teach agus Oifigí

501

Muileann Taoide Féideartha

 

amach ó Bhóthar Chill Chreach

Cill Chreach

Fothracha cloiche muilinn atá luaite ar léarscáil Rocque ó 1756

502

Droichead an Iarnróid

 

Bóthar an Chorrbhaile

Cill Chreach

Droichead cloiche iarnróid thar an mbóthar

503

Láithreán créphort

 

Bóthar an Chorrbhaile

An Corrbhaile

Créphort

504

Teach an Chorrbhaile

 

Bóthar an Chorrbhaile

An Corrbhaile

Teach agus Oifigí

505

Teach Dúchasach agus Seancheárta

 

Bóthar Hearse

Domhnach Bat

Teach, céachta, bró gabha rotha agus trach cloiche

506

An tIostán

 

An Chearnóg

Domhnach Bat

Teach cúig bhá dhá stór ón 19ú haois

507

Caidéal Uisce

 

An Chearnóg

Domhnach Bat

Caidéal iarainn theilgthe a bhfuil cruth cruinn air

508

Eaglais Phádraig (Eaglais na hÉireann)

 

An Chearnóg

Domhnach Bat

Eaglais d'Eaglais na hÉireann ón 18ú haois, fothrach túir chearnógaigh a tógadh roimh 1700, leac chuimhneacháin agus reilig

509

Teach Tábhairne Smyth

 

Sráidbhaile Dhomhnach Bat

Domhnach Bat

Teach, Sciobóil agus Oifigí Amuigh

510

Teach Mháistir an Stáisiúin

 

Sráidbhaile Dhomhnach Bat

Baile an Bhéibhéaraigh (Domhnach Bat)

Seanteach Mháistir an Stáisiúin

           

 Uimh TDC

Ainm an Déanmhais

Uimh. na Sráide

Seoladh na Sráide

Baile Fearainn

Cur Síos

511

Stáisiún Traenach Dhomhnach Bat

 

Sráidbhaile Dhomhnach Bat

Baile an Bhéibhéaraigh (Domhnach Bat)

Stáisiún Traenach, Bosca Comharthaí agus Droichead do Choisithe

512

Teampall Phádraig (Caitliceach Rómhánach)

 

An Phríomhshráid

Domhnach Bat

Eaglais Chaitliceach brící dearga ón 19ú haois

513

An Dún (Seanteach Warington)

 

An Phríomhshráid

Baile Eilís Thiar (Domhnach Bat)

Teach cloiche ceithre bhá dhá stór in éineacht le ballaí agus caidéal, agus iad gar d'Eaglais Phádraig

514

An tIostán

 

Sráid Bhaile Uisce

Coimín Bhaile Uisce (Domhnach Bat)

Áit chónaithe trí bhá aon stóir ar a bhfuil ceann tuí

515

Teach Bhaile an Bhéibhéaraigh

 

Bóthar Bhaile an Bhéibhéaraigh

Baile an Bhéibhéaraigh (Domhnach Bat)

Teach, Scioból, Oifigí Amuigh agus Clós

516

Tarbhealach Bhaile an Bhéibhéaraigh

 

Inbhear Bhaile Roiséir

Baile an Bhéibhéaraigh (Domhnach Bat)

Tarbhealach iarnróid aon stua dhéag thar inbhear

517

Cuan féideartha

 

Bóthar Bhaile an Bhéibhéaraigh

Baile an Bhéibhéaraigh (Domhnach Bat)

Láithreán seandálaíoch

518

Muileann gaoithe (fothracha)

 

amach ó Bhóthar Bhaile an Bhéibhéaraigh

Ráth Chuilinn (Domhnach Bat)

Fothracha bonn muileann gaoithe ciorclach cloiche

519

Láithreán séipéil

 

Lána an Choinicéir

An Coinicéar, Port Reachrann

Láithreán seandálaíoch

520

Tobar Machubd

 

Lána an Choinicéir

An Coinicéar, Port Reachrann

Tobar Beannaithe - i ngairdín cúil tí a athchóiríodh le déanaí anois

521

Túr Stella (Fothracha Chaisleán Phort Reachrann)

 

 

Port Reachrann

Fothracha déanmhas cloiche meánaoiseach

522

Eaglais San Caitríona (fothracha)

 

Sráidbhaile Phort Reachrann

Port Reachrann

Fothracha Eaglasta, Eaglais, Reilig agus Ballán

523

An Fheirm

 

Bóthar Phort Reachrann go Domhnach Bat

Diméin Phort Reachrann

Ionad foirgneamh dúchasach ón 18ú haois

524

 

35

An Chearnóg Dhearg

Port Reachrann

Iostáin ardáin brící dearga trí bhá aon stóir, áiteanna a mbíodh foireann Ospidéal Naomh Íde ina gcónaí

525

 

36

An Chearnóg Dhearg

Port Reachrann

Iostáin ardáin brící dearga trí bhá aon stóir, áiteanna a mbíodh foireann Ospidéal Naomh Íde ina gcónaí

526

 

37

An Chearnóg Dhearg

Port Reachrann

Iostáin ardáin brící dearga trí bhá aon stóir, áiteanna a mbíodh foireann Ospidéal Naomh Íde ina gcónaí

527

 

38

An Chearnóg Dhearg

Port Reachrann

Iostáin ardáin brící dearga trí bhá aon stóir, áiteanna a mbíodh foireann Ospidéal Naomh Íde ina gcónaí

528

 

39

An Chearnóg Dhearg

Port Reachrann

Iostáin ardáin brící dearga trí bhá aon stóir, áiteanna a mbíodh foireann Ospidéal Naomh Íde ina gcónaí

529

 

40

An Chearnóg Dhearg

Port Reachrann

Iostáin ardáin brící dearga trí bhá aon stóir, áiteanna a mbíodh foireann Ospidéal Naomh Íde ina gcónaí

530

 

41

An Chearnóg Dhearg

Port Reachrann

Iostáin ardáin brící dearga trí bhá aon stóir, áiteanna a mbíodh foireann Ospidéal Naomh Íde ina gcónaí

531

 

42

An Chearnóg Dhearg

Port Reachrann

Iostáin ardáin brící dearga trí bhá aon stóir, áiteanna a mbíodh foireann Ospidéal Naomh Íde ina gcónaí

532

 

43

An Chearnóg Dhearg

Port Reachrann

Iostáin ardáin brící dearga trí bhá aon stóir, áiteanna a mbíodh foireann Ospidéal Naomh Íde ina gcónaí

533

 

44

An Chearnóg Dhearg

Port Reachrann

Iostáin ardáin brící dearga trí bhá aon stóir, áiteanna a mbíodh foireann Ospidéal Naomh Íde ina gcónaí

534

 

45

An Chearnóg Dhearg

Port Reachrann

Iostáin ardáin brící dearga trí bhá aon stóir, áiteanna a mbíodh foireann Ospidéal Naomh Íde ina gcónaí

           

 Uimh TDC

Ainm an Déanmhais

Uimh. na Sráide

Seoladh na Sráide

Baile Fearainn

Cur Síos

536

Ionad Ospidéil Naomh Íde

 

 

Diméin Phort Reachrann

Ionad cuimsitheach ospidéal meabhairghalair ón 19ú haois (ina bhfuil thart ar 100 déanmhas agus dhá shéipéal san áireamh)

537

Cloigtheach (Cuimhneachán)

 

Ionad Ospidéil Naomh Íde

Port Reachrann

Cuimhneachán ón 19ú haois i dtailte Ospidéal Naomh Íde

538

Eaglais agus Tobar Chainnigh

 

i dtailte Ospidéal Naomh Íde

Diméin Phort Reachrann

Láithreán Eaglaise agus Tobair Beannaithe

539

Seomra Sagairt

 

i dtailte Ospidéal Naomh Íde

An Ché (Port Reachrann)

Gné i dtailte Ospidéal Naomh Íde

540

Chink Well

 

i dtailte Ospidéal Naomh Íde

An Ché (Port Reachrann)

Tobar in uaimh ar an gcladach a bhíonn clúdaithe nuair a bhíonn lán mara ann

541

Adhlacadh

 

Bóthar na Cé

An Ché (Port Reachrann)

Láithreán seandálaíoch

542

"Tower House"

 

Bóthar na Cé

An Ché (Port Reachrann)

Seantúr Martello atá mar áit chónaithe agus teach bád anois

543

Túr Martello

 

Bóthar Bhaile Carraige

Baile Carraige (Domhnach Bat)

Túr ciorclach míleata cloiche ón 19ú haois

544

Teampall Pheadair agus Phóil (Eaglais Chaitliceach Rómhánach)

 

Bóthar na Trá

Baile Dúill

Eaglais agus déanmhais aon stóir in aice léi ón 19ú haois (Seanscoileanna Náisiúnta Buachaillí agus Cailíní)

545

Teach Ceann Tuí

1

An Phríomhshráid

Baile Dúill

Áit chónaithe trí bhá aon stóir ar a bhfuil ceann tuí

546

Stáisiún Traenach Chill Fhionntain

 

Bóthar an Stáisiúin

Cill Fhionntain

Stáisiún Traenach, Bosca Comharthaí agus bosca poist iarainn theilgthe ar bhalla an stáisiúin

547

Teach Mháistir an Stáisiúin

 

Bóthar an Stáisiúin

Cill Fhionntain

Seanteach Mháistir an Stáisiúin

548

Cloch an Mhíle

 

Bóthar Bhaile Átha Cliath

Cill Bharróg Íochtarach

Cloch mhíle iarainn theilgthe i suíomh eibhir i mballa teorann Uimh. 28 Bóthar Bhaile Átha Cliath

549

Eaglais agus Reilig Chill Bharróg

 

Bóthar Bhaile Átha Cliath

Cill Bharróg Íochtarach

Fothracha eaglaise, ach tá síneadh curtha leis an reilig a bhfuil ballaí thart timpeall uirthi agus tá sí á húsáid go fóill

550

Cloch an Mhíle

 

Bóthar Bhaile Átha Cliath

An Coinicéar (Cill Fhionntain)

Cloch mhíle iarainn theilgthe i suíomh eibhir i mballa teorann 'Ominica',  Uimh. 127 Bóthar Bhaile Átha Cliath

551

Caisleán na Coirre

 

Bóthar Bhinn Éadair

Diméin Bhinn Éadair

Fothrach chaisleán mhuintir St. Lawrence ón 16ú haois i spás oscailte i bhforbairt arasán

552

Dumha

 

Bóthar Claremount

Cairéal (Cill Fhionntain)

Tá an dumha mar chuid de ghairdín tírdhreachtaithe na háite cónaithe (3m ar airde)

553

Cloch an Mhíle

 

Bóthar Bhinn Éadair

An Coiréal (Binn Éadair)

Cloch mhíle iarainn theilgthe i suíomh eibhir i mballa teorann líne iarnróid ag Bóthar Bhinn Éadair gar don tardhroichead i dtreo Bhóthar Claremont

554

The Manse (Preisbitéireach)

 

Bóthar Bhinn Éadair

An Coinicéar (Binn Éadair)

Teach scoite trí bhá dhá stór ar stíl Thúdarach-Ghotach, agus é ag baint leis an Eaglais Phreisbitéireach

555

Teampall Preisbitéireach

 

Bóthar Bhinn Éadair

Binn Éadair

Eaglais Phreisbitéireach ó dheireadh an 19ú haois a bhfuil túr caisealach in éineacht léi

556

Caisleán Bhinn Éadair

 

 

Diméin Bhinn Éadair

Caisleán, Sciatháin, Túr, Stáblaí, Geataí agus Tailte Séipéil

557

Eaglais (fothrach)

 

Tailte Chaisleán Bhinn Éadair

Diméin Bhinn Éadair

Fothrach seipéil i dtailte agus gar do Chaisleán Bhinn Éadair.

558

Teach Mháistir an Stáisiúin

 

Bóthar an Chuain

Binn Éadair

Seanteach Mháistir an Stáisiúin

559

Stáisiún Bhinn Éadair

 

Bóthar an Chuain

Diméin Bhinn Éadair

Stáisiún Traenach, Bosca Comharthaí

560

Seanhalla Mairnéalach

 

An Ché Thiar

Binn Éadair

Déanmhas cloiche cúig bhá i mBinn Éadair, áit a raibh seaneaglais

           

 Uimh TDC

Ainm an Déanmhais

Uimh. na Sráide

Seoladh na Sráide

Baile Fearainn

Cur Síos

561

Cloch an Mhíle

 

Bóthar an Chuain

Binn Éadair

Cloch mhíle iarainn theilgthe i suíomh eibhir i mballa tosaigh arasáin Ché San Labhrás

562

Seanstáisiún Báid Tarrthála

 

An Ché Thiar

Diméin Bhinn Éadair

Teach bád aon bhá amháin a bhfuil binn mar thosach air agus fánán ar a chúl

563

Seanstáisiún den Gharda Cósta

 

An Ché Thiar

Diméin Bhinn Éadair

Déanmhas dhá bhá dhá stór ina bhfuil fuinneog oiriail gar do cheann an phiara

564

Seanoifig Mháistir an Chuain

 

An Ché Thiar

Binn Éadair

Déanmhas cúig bhá dhá stór ag ceann piara

565

Teach Solais

 

An Piara Thoir

Binn Éadair

Teach solais eibhir eisléire trí stór ón 19ú haois a bhfuil teach dhá stór do choimeádaithe teach solais ceangailte de

566

Láithreán Dumha Adhlactha

 

Bóthar an Chuain

Binn Éadair

Créphort

567

Seanteach Cúirte

 

Bóthar an Chuain

Binn Éadair

Seanteach cúirte ceithre bhá aon stóir

568

Mainistir Mhuire (fothracha)

 

Sráid na Mainistreach

Binn Éadair

Fothrach eaglaise, le cloigtheach agus reilig san áireamh

569

Coláiste Bhinn Éadair

 

Sráid na Mainistreach

Binn Éadair

Ballaí cloiche foirgnimh a tógadh roimh 1700

570

Túr Martello

 

amach ó Shráid na Mainistreach

Binn Éadair

Túr cloiche ciorclach míleata ón 19ú haois atá os cionn Chuan Bhinn Éadair, agus teacht air ó Shráid na Mainistreach.

571

Teach an Renaissance

 

Sráid an Teampaill

Binn Éadair

Seaneaglais Chaitliceach Rómhánach atá á húsáid anois mar oifigí

572

 

14

An Phríomhshráid

Binn Éadair

Ceann amháin de phéire tithe Éadbhardacha brící dearga a bhfuil binn mar thosach orthu agus siopaí traidisiúnta adhmaid ar urlár na talún

573

 

15

An Phríomhshráid

Binn Éadair

Ceann amháin de phéire tithe Éadbhardacha brící dearga a bhfuil binn mar thosach orthu agus siopaí traidisiúnta adhmaid ar urlár na talún

574

 

20

An Phríomhshráid

Binn Éadair

Aghaidh sheachtrach thosaigh teach dúchasach trí bhá aon stóir ina haonar.

575

Eaglais Fhionntain (fothrach) agus Reilig

 

Bóthar Charraig Bhreac

Cill Fhionntain Theas

Fothracha eaglaise agus reilig

576

Tobar Fhionntain

 

"Iniscara", Bóthar Charraig Bhreac

Cill Fhionntain Theas

Tobar Beannaithe.

577

"Sutton South"

13

Bóthar Charraig Bhreac

Cill Fhionntain Theas

Déanmhas ó thús an 20ú haois, rud a ndeirtear ina leith go raibh sé deartha ag Frank Gibney

578

Teach Chill Fhionntain

 

Bóthar Shliabh Mhártain

Cill Fhionntain Theas

Teach Victeoiriach ceithre stór ar an stíl Thúdarach a athraíodh ina arasáin agus geataí

579

Túr Martello

 

amach ó Bhóthar Shliabh Mhártain

Cill Fhionntain Theas

Seantúr Martello atá mar áit chónaithe anois

580

Caisleán Dhroim Leice

 

Bóthar Ceannchoir

Seinséar (Binn Eadair)

Láithreán an Chaisleáin i dtailte Theach Dhroim Leice

581

Carn Tuama Pasáiste

 

Sliabh Mhártain

Cill Fhionntain Theas

Carn. Suite i nDiméin Chaisleán Bhinn Éadair, taobh theas d'Óstán Pháirc na bhFianna.

582

Tuama Ursanach

 

Galfchúrsa Pháirc na bhFianna, Caisleán Bhinn Éadair

Diméin Bhinn Éadair

Rud ar a dtugtar 'Aideen's Grave', i dtailte Ghalfchúrsa Pháirc na bhFianna, Caisleán Bhinn Éadair

583

Tuaim ag Dunhill

 

Binn Éadair

Diméin Bhinn Éadair

Carn agus Tulach Dhioscach  - dumhaí cloiche adhlactha

584

Carn ag an bhFraoch Dubh

 

Binn Éadair, amach ó Bhóthar Bhearna Gaoithe

Diméin Bhinn Éadair

Dumha cloiche adhlactha ar Bhinn Éadair i dtailte Chaisleán Bhinn Éadair

585

Dún ceann tíre 'The Great & Little Baily'

 

amach ó Bhóthar Thormanby

Binn Éadair

Dún Ceann Tíre, Cashel & Midden - coimpléacs mór seandálaíoch

           

 Uimh TDC

Ainm an Déanmhais

Uimh. na Sráide

Seoladh na Sráide

Baile Fearainn

Cur Síos

586

Iostáin Coimeádaithe Teach Solais Old Baily

 

An Bábhún

Binn Éadair

Péire tithe leathscoite trí bhá aon stóir do choimeádaithe teach solais ina bhfuil áiléir dhormánta atá idircheangailte anois mar aonad cónaithe amháin

587

Teach Solais an Bhábhúin

 

amach ó Bhóthar Thormanby

Binn Éadair

Stáisiún den Gharda Cósta ina bhfuil Teach Solais, Oifigí Amuigh agus Tanc.

588

Eaglais Neasáin

 

 

Inis Mac Neasáin

Fothracha eaglaise meánaoisí

589

Túr Martello

 

 

Inis Mac Neasáin

Túr ciorclach míleata cloiche ón 19ú haois

590

Reilig

 

Club Rugbaí Chill Fhionntain, Bóthar an Stáisiúin

An Coinicéar, Binn Éadair

Láithreán seandálaíoch

591

Láithreán Dumha Adhlactha

 

Bóthar Bhaile Átha Cliath

Cill Fhionntain

Créphort

592

Eaglais Mhodhach Chill Fhionntain

 

Acomhal Bhóthar Bhinn Éadair agus Bhóthar an Teampaill

An Coinicéar (Binn Éadair)

Eaglais Mhodhach aolchloiche a bhfuil spuaic choirnéil mar chuid de

593

Eskeragh

18

Bóthar an Choinicéir

An Coinicéar (Binn Éadair)

Teach brící dearga ar stíl na hAthbheochana Túdaraí

594

Teampall Mhuire (Eaglais na hÉireann)

 

Bóthar Bhinn Éadair

Diméin Bhinn Éadair

Eaglais Ghotach de chuid Eaglais na hÉireann ón 19ú haois a bhfuil spuaic mar chuid di

595

Cuan Bhinn Éadair

 

 

Binn Éadair

Piaraí agus ballaí farraige eibhir ón 19ú haois

596

Stáisiún Gardaí Bhinn Éadair

 

Ardán Bhinn Éadair

Binn Éadair

Seanteach trí bhá trí stór thar íoslach atá á úsáid mar stáisiún gardaí anois

597

Teampall na Deastógála (Eaglais Chaitliceach)

 

An Phríomhshráid

Binn Éadair

Eaglais Chaitliceach Rómhánach ó dheireadh an 19ú haois in éineacht le cloigtheach

598

Teach agus Lóiste Chill na Carraige

 

Bóthar Chill na Carraige

Binn Éadair

Teach brící dearga trí bhá dhá stór agus teach geata ó dheireadh an 19ú haois

599

The Tansey

 

Bóthar Ceannchoir

Seinséar (Binn Eadair)

Áit chónaithe fir uasail ón 19ú haois

600

Droim Leice

 

Bóthar Ceannchoir

Seinséar (Binn Eadair)

Teach Jameson ón 19ú haois

601

Ráth

 

amach ó Bhóthar Chluain Seach

An Baile Meánach

Créphort

602

Tobar Beannaithe

 

amach ó Bhóthar Shoird

Tobar Buinne

Láithreán tobair beannaithe

604

Teach Ceann Tuí

 

Bóthar Shoird

Baile Choilín

Áit chónaithe trí bhá aon stóir ar a bhfuil ceann tuí, ar thaobh thiar an bhóthair, in éineacht le síneadh taobh thuaidh di

605

Dumha

 

amach ó Bhóthar Chluain Seach

Clochrán (Sord)

Créphort

606

Sean-Ghraífheirm Chlochráin

 

Lána Steach Comhaill

Gléib Shoird (cuid di)

Príomhtheach (Seanteach Gléibe) agus geataí an bhealaigh isteach, gan na stáblaí san áireamh

607

Tobar Mhuire

 

Lána Steach Comhaill

Clochrán (An Chúlóg)

Láithreán Tobair Beannaithe i bpáirc taobh theas den Lána.

608

Tobar Beannaithe

 

amach ó Lána Steach Comhaill, Clochrán

Gléib Shoird (cuid di)

Tobar cloiche iata ag bun céimeanna faoi chrann i bpáirc

609

Teampall Chlochráin (fothracha) agus Reilig

 

Lána Steach Comhaill

Clochrán (Sord)

Láithreán eaglaise ón 18ú haois atá leagtha anois ar láithreán eaglaise roimhe sin. Reilig a bhfuil bábhún thart timpeall air

610

Láithreán rátha

 

Bóthar na hAille

Clochrán (Sord)

Láithreán créphort

611

Teach Castlemoate

 

Bóthar Shoird

Clochrán (Sord)

Teach cúig bhá dhá stór, oifigí amuigh agus geataí

612

Foirgneamh Teirminéil 1937

 

Aerfort Bhaile Átha Cliath

Baile Choilín

Foirgneamh bunaidh an teirminéil ar an Stíl Idirnáisiúnta Nua-Aoisí

614

Láithreán rátha

 

Bóthar Theampaill Mhaighréide

Baile Cora

Créphort

615

Caisleán Bhaile Maidheac

 

Bóthar Theampaill Mhaighréide

Baile Maidheac

Láithreán Caisleáin os comhair Theach Bhaile Maidheac

           

 Uimh TDC

Ainm an Déanmhais

Uimh. na Sráide

Seoladh na Sráide

Baile Fearainn

Cur Síos

616

Caisleán Dhúbóthair

 

Lána Dhúbóthair

Dúbhóthar

Láithreán Caisleáin

617

Teach Dhúbóthair

 

Lána Dhúbóthair

Dúbhóthar

Teach ar láithreán seandálaíoch

618

Láithreán féideartha Córas Páirceanna

 

amach ó Bhóthar Theampaill Mhaighréide

Saileog

Créphort

619

Láithreán Bábhú(i)n Leasa (Ráth/Caiseal)

 

 

An Baile Nua (Fionnghlas)

Créphort

620

Láithreán féideartha rátha

 

 

An Baile Nua (Fionnghlas)

Créphort

621

Bábhún

 

Bóthar R122

Dúbhóthar

Créphort

622

Bábhún

 

amach ó Bhóthar Chill Dhéagláin

Buaile an Gheimhridh

Créphort

623

Caisleán Dhún Sochlaigh

 

amach ó Bhóthar N2 (Cill Dhéagláin)

Dún Sochlaigh

Túrtheach ón 15ú haois a bhfuil an díon bunaidh adhmaid air

624

Tobar Bhríde

 

Sráidbhaile Theampaill Mhaighréide

Teampaill Mhaighréide

Tobar Beannaithe suite ar an taobh thiar den Eaglais Chaitliceach

625

Eaglais Mhaighréide (Eaglais Chaitliceach Rómhánach)

 

An Phríomhshráid

Teampall Mhaighréide

Eaglais Chaitliceach ón 19ú haois

626

Teampall Mhaighréide (fothrach)

 

Sráidbhaile Theampall Mhaighréide

Teampaill Mhaighréide

Fothrach eaglasta, eaglais, iarsmaí ailtireachta, láithreán reilige agus eaglaise

627

Droichead Chill Réisc

 

 

Cill Réisc

Droichead thar shruthán ar an mbóthar ó Theampall Mhaighréide go Cill Shalcháin

628

Muileann gaoithe (fothracha)

 

Bóthar R122

Ceann an Mhuilinn

Fothrach túir chiorclaigh i bpáirc anois, taobh thoir thuaidh de Theampall Mhaighréide

629

Láithreán rátha

 

Bóthar na hAille

An Fhoraois Mhór

Créphort

630

Láithreán séipéil agus ionad adhlactha

 

Lána Chill Fhéich

An Fhoraois Mhór

Fothracha eaglasta

631

Áit chónaithe

 

Bóthar Cook

An Fhoraois Mhór

Créphort

632

Láithreán rátha

 

Lána Chill Fhéich

Cill Fhéich

Créphort atá suite ar thalamh ard.

633

Eaglais Chill Fhéich (fothrach) agus reilig

 

Lána Chill Fhéich

Cill Fhéich

Fothracha Eaglasta, reilig á húsáid go fóill

634

Droichead Chill Fhéich

 

Bóthar Chill Fhéich go hUi Bhreasail

Cill Fhéich

Droichead bóthair thar shruthán

635

Ráth/Caiseal

 

Lána Chill Fhéich

Cill Fhéich

Créphort

636

Teach Ceann Tuí

 

Bóthar Thobar Boir

Cill Fhéich

Áit chónaithe sé bhá aon stóir ar a bhfuil ceann tuí

637

Dumha

 

Bóthar Shealúin

Sealúin

Créphort

638

Fulacht Fiadh féideartha

 

Club Gailf Theampall Mhaighréide, Bóthar Thobar Boir

Tobar Boir

Créphort, is ionann Fulacht Fiadh agus ionad cócaireachta.

639

Owens Bridge

 

Bóthar Thobar Boir

Tobar Boir

Droichead agus Áth

640

Bábhún agus reilig

 

 

Coimín

Créphort

641

Eaglais Chapelmidway

 

Baile an Bhíltigh - Bóthar Sceich an Phubaill

Baile an Chorraigh

Séipéal (fothrach) i mbábhún reilige Reilig á úsáid go fóill

642

Bábhú(i)n

 

 

An Pháirc Nua

Créphort

643

Teach an Chorrbhaile

 

Lána an Chorrbhaile

Baile an Chorraigh

Teach, oifigí amuigh, geataí agus piaraí atá i dtailte galfchúrsa anois

644

Dumha Freedagh

 

Bóthar Bhaile an Bhíltigh go Cill Shalcháin

Baile an Chorraigh

Móta féideartha

           

 Uimh TDC

Ainm an Déanmhais

Uimh. na Sráide

Seoladh na Sráide

Baile Fearainn

Cur Síos

645

Láithreán Féideartha

 

 

Cill Choscáin

Créphort

646

Láithreán Féideartha

 

 

Westerweave

Créphort

647

Teach Chnocán Ambróis

 

Bóthar na mBánta

Cnocán Ambróis Beag

Teach sé bhá dhá stór, oifigí amuigh, geataí agus piaraí

648

Láithreán dumha

 

amach ó Bhóthar na mBánta

Baile Sorgail Theas

Créphort

649

Lonnaíocht thréigthe

 

 

Baile Sorgail Theas

Créphort

650

Fothracha Theach Mountstuart

 

 

Mountstuart

Fothrach tí agus láithreán cónaithe (créphort íseal)

651

Láithreán féideartha rátha

 

amach ó Bhóthar an Ruáin

An Ruán Mór

Créphort

652

Cloch(a) Greanta

 

Seanbhóthar Dhroichead Átha

Cartlach

Gné sheandálaíoch

653

Eaglais Dháibhí (Eaglais na hÉireann)

 

Bóthar Bhaile an Bhíltigh

Feirm an Chaisleáin

Eaglais d'Eaglais na hÉireann, in éineacht le láithreán eaglaise agus reilige roimhe sin

654

Caisleán Chill Shalcháin

 

Bóthar Bhaile an Bhíltigh

Feirm an Chaisleáin

Fothracha caisleáin

655

Móta Chill Shalcháin

 

Bóthar Bhaile an Bhíltigh

Feirm an Chaisleáin

Dumha créphoirt

656

Crosaire Chill Shalcháin

 

 

Cill Shalcháin

Láithreán croise

657

Gléib Chill Shalcháin

 

 

Gléib (Cill Shalcháin)

Teach agus geataí, Seanteach Gléibe

658

Lóiste Bhaile na Sceach

 

Lána Bhaile na Sceach

Dún Muicí

Teach agus oifigí amuigh

659

Ráth/Caiseal

 

 

Dún Muicí

Lios a bhfuil mullach cothrom air, agus díog dhomhain thart timpeall air

660

Séipéal agus Reilig (fothracha)

 

Bóthar an Bharda

An Barda Íochtarach

Fothracha eaglaise

661

Tobar Eaglaise

 

Bóthar an Bharda

An Barda Íochtarach

Tobar Beannaithe i bpáirc atá gar d'Eaglais an Bharda Íochtaraigh

662

Móta Chill Sheáin

 

Bóthar N2 (Cill Dhéagláin)

Cill Sheáin

Láithreán féideartha Móta.

663

Eaglais Chill Sheáin (fothrach) agus Tobar Beannaithe

 

amach ó Bhóthar N2 (Cill Dhéagláin)

Cill Sheáin

Fothracha eaglasta, eaglais fhéideartha, reilig, Tobar Beannaithe

664

Eaglais San Tomás (Eaglais na hÉireann)

 

Bóthar Ráth Tó

Baile an Alabhóidigh

Eaglais agus Reilig de chuid Eaglais na hÉireann

665

Teach Hollywoodrath

 

Bóthar Ráth Tó

An Choill Naofa

Teach seacht mbá dhá stór in éineacht le lóiste, geataí agus piaraí geata

666

Dumha

 

Galfchúrsa Bhaile an Alabhóidigh, Bóthar Ráth Tó

Baile an Alabhóidigh

Créphort

667

Láithreán Créphoirt

 

 

Cill Mhártain

Créphort

668

Eaglais Chill Mhártain (fothracha)

 

Lána Chill Mhártain

Cill Mhártain

Fothracha eaglasta, eaglais, bábhún eaglasta

669

Láithreán bábhúin

 

 

Cill Mhártain

Créphort

670

Séipéal (fothrach) agus Reilig Mhullach Eadrad

 

Bóthar an Teampaill

Baile an Bhosardaigh

Fothrach eaglaise agus reilig atá á húsáid go fóill

671

Tobar Mhuire

 

Bóthar an Teampaill

Baile an Tirialaigh

Tobar Beannaithe iata i ndéanmhas luascach

673

Teach Bhaile an Tirialaigh

 

Bóthar Bhaile an Phaoraigh

Baile an Tirialaigh

Teach cúig bhá dhá stór agus Oifigí Amuigh

           

 Uimh TDC

Ainm an Déanmhais

Uimh. na Sráide

Seoladh na Sráide

Baile Fearainn

Cur Síos

674

Teampall Chlochráin (fothracha) agus Reilig

 

Bóthar Ráth Tó

Clochrán (Caisleán Cnucha)

Fothracha eaglaise i reilig

675

Láithreán Bábhú(i)n

 

Bóthar Ráth Tó

Clochrán

Bábhúin agus uaimh thalún fhéideartha.

676

Láithreán Córas Páirceanna

 

 

Goddamendy

Créphort

677

Créphort Neamhaicmithe

 

 

Baile Cúlann

Créphort

678

Dumha

 

Páirc Thionsclaíoch Bhaile Bhlainséir, Bóthar Snugborough

An Chorr Dhubh

Dumha ithreach ciorclach atá cuimsithe i gcarrchlós chun oileán tráchta a dhéanamh

679

Dumha

 

amach ó Fhaiche Bhaile an Bhairínigh

An Chorr Dhubh

Is éard atá ann ná dumha ciorclach a bhfuil mullach cruinn air (2m ar airde). 'Móta' breactha ar léarscáil na Suirbhéireachta Ordanáis

680

Ráth féideartha

 

Seanbhóthar na Coirre Duibhe

An Chorr Dhubh

Iarsma lios ardáin (3m ar airde) i dtailte Theach na Coirre Duibhe, taobh thiar theas den teach

681

Láithreán Caisleáin

 

Bóthar Bhaile Chúlann

Ceapach

Láithreán seandálaíoch

682

Ráth

 

Bóthar na Ceapaí

Ceapach

"Dumha" - dumha ciorclach i bpáirc os comhair Ospidéal Ortaipéideach Cheapaí

683

Teach Bhaile an Aba

 

Bóthar Snugborough

Cnoc na gCaorach

Teach cúig bhá dhá stór in éineacht le sciathán sé bhá, áit atá mar Shaotharlann Taighde Tréidliachta anois

684

Séipéal (fothracha) agus Reilig

 

Bóthar Snugborough

Baile an Aba

Fothracha eaglaise bige agus ionaid adhlactha

685

Dumha

 

Lána Dhún Sinche

Dún Sinche

Dumha mór i bpáirc.

686

Faiche an Leamháin

 

Lána Dhún Sinche

Dún Sinche

Teach cúig bhá dhá stór thar íoslach ón 19ú haois, rud atá mar chlubtheach Ghalfchúrsa Fhaiche an Leamháin anois

687

Teach na Réadlainne

 

Réadlann Dhún Sinche, Lána Dhún Sinche

Dún Sinche

Teach ó dheireadh an 18ú haois in éineacht le foirgnimh amuigh

688

An Cruinneachán Theas

 

Réadlann Dhún Sinche, Lána Dhún Sinche

Dún Sinche

Cruinnteach ar a bhfuil cruinneachán copair ina bhfuil teileascóp

689

Reilig

 

Bóthar na hAbhann

Caisleán Cnucha

Láithreán seandálaíoch

690

Teach Bhaile an Ásaigh

 

Bóthar Bhaile an Ásaigh

Baile an Ásaigh

Teach Victeoiriach sa stíl Iodálach, oifigí amuigh, lóiste agus geataí

691

Muileann

 

Bóthar Bhaile an Ásaigh

Baile an Ásaigh

Seanmhuileann ar bhruach na Cánala Ríoga ag Baile an Ásaigh

692

Linn an Mhuilinn

 

Bóthar Bhaile an Ásaigh

Baile an Ásaigh

Bainteach leis an Seanmhuileann Polannach ag Baile an Ásaigh

693

Droichead an Longfoirt

 

An Chanáil Ríoga, Bóthar Bhaile an Ásaigh

Baile an Ásaigh

Droichead cloiche stua amháin thar an gCanáil Ríoga ag Stáisiún Traenach Bhaile an Ásaigh.

694

Droichead Raghnallach

 

An Chanáil Ríoga

Baile Bhlainséir

Droichead cloiche stuach thar an gCanáil Ríoga, díreach roimh an M50 ar chuid den bhóthar atá dúnta

695

Droichead an Talbóidigh

 

An Chanáil Ríoga, Seanbhóthar na hUaimhe

Baile Bhlainséir

Droichead stuach cloiche thar an gCanáil Ríoga. Rud ar a dtugtar an Seandroichead chomh maith

696

Droichead Ghránaird

 

An Chanáil Ríoga, Bóthar Chaisleán Cnucha

Baile Bhlainséir

Droichead stuach cloiche thar an gCanáil Ríoga

697

Droichead Kirkpatrick

 

An Chanáil Ríoga, Bóthar Chúil Mhín

Baile an Diosualaigh

Droichead stuach cloiche thar an gCanáil Ríoga

698

Droichead Kennan

 

An Chanáil Ríoga, Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh

Baile an Phóirtéaraigh/Cluain Saileach

Droichead thar an gCanáil Ríoga

           

 Uimh TDC

Ainm an Déanmhais

Uimh. na Sráide

Seoladh na Sráide

Baile Fearainn

Cur Síos

699

Iostán an Choimeádaí

 

Bóthar Bhaile an Phoirtéaraigh

Cluain Saileach

Iostán an Choimeádaí Iarnróid ag trasbhealach iarnróid

700

Seanscoil Chluain Saileach

 

Bóthar Bhaile an Phoirtéaraigh

Cluain Saileach

Seanfhoirgneamh scoile trí stór

701

Eaglais Chúil Mhín (fothrach)

 

Bóthar Bhaile Bhlainséir

Cúil Mhín

Fothracha eaglasta, láithreán eaglaise agus reilig

702

Teach Bhaile Fiobail

 

Bóthar Pháirc Hans

Teach Chainnigh

Teach trí bhá dhá stór thar íoslach agus gairdín a bhfuil balla thar timpeall air

703

Teampall Bhríde (Caitliceach Rómhánach)

 

Ascaill an Teampaill

Baile Bhlainséir

Eaglais Chaitliceach ón 19ú haois gan síneadh a tógadh le déanaí san áireamh

704

Allandale

 

Bóthar Pháirc Hans

Cluain Saileach

Teach trí bhá aon stóir thar íoslach agus geataí iontrála ón 19ú haois (gan foirgnimh amuigh san áireamh)

705

Teampall Mhuire (Eaglais na hÉireann)

 

Bóthar Chluain Saileach

Cluain Saileach

Eaglais d'Eaglais na hÉireann in éineacht le láithreán seandálaíoch seaneaglaise

706

Droichead Uí Cheallacháin

 

An Chanáil Ríoga, Bóthar Chluain Saileach

Cluain Saileach

Droichead thar an gCanáil Ríoga

707

Teach Comharthaí agus Tardhroichead Chluain Saileach

 

Bóthar Chluain Saileach

Cluain Saileach

Leagadh an stáisiún agus cuireadh déanmhas nua-aimseartha ina áit. Tá an droichead agus an bosca comharthaí bunaidh ann go fóill

708

Fearta Fáinneacha féideartha

 

Bóthar Chluain Saileach

Baile Uí Cheallaigh

Trí bhábhún chónasctha in aice leis an líne iarnróid ag Teach an Chnocáin Ghlais.

709

An Clós Cúirte, Teach Pháirc na Feá

 

Bóthar Bhaile Lotrail

Cluain Saileach

Seanfhoirgnimh amuigh Theach Pháirc na Feá

710

Teach Pháirc na Feá

 

Bóthar Bhaile Lotrail

Cluain Saileach

Teach, lóiste, agus geataí

711

Droichead Packenham

 

An Chanáil Ríoga, Lána Bhaile an Bhearbóraigh

Cnoc an Sciobóil

Droichead cloiche aon stua bóthair thar an gCanáil Ríoga ag trasbhealach iarnróid Bhaile an Bhearbóraigh.

712

Droichead Chnoc an Sciobóil

 

Bóthar Chnoc an Sciobóil go Leamhcán

Cnoc an Sciobóil

Droichead cloiche aon stua amháin thar sheanlíne iarnróid Bhaile Átha Cliath go dtí an Uaimh. Baineadh na ballaí cloiche uchtbhalla agus cuireadh cinn nua ina n-áit ach fágadh an stua bunaidh cloiche ann

713

Droichead Uí Choileáin

 

An Chanáil Ríoga, Crosaire Chnoc an Sciobóil

Páirc San Caitríona (Léim an Bhradáin)

Droichead thar an gCanáil Ríoga

714

Tobair San Caitríona

 

An Ascaill

Páirc San Caitríona (Léim an Bhradáin)

Tobar Beannaithe - Dhá thobar beannaithe bheaga ísle in aice lena chéile atá línithe le clocha fochla

715

Lóiste agus bealach isteach i bPáirc San Caitríona

 

An Ascaill

Páirc San Caitríona (Léim an Bhradáin)

Lóiste, geata caisealach agus ballaí sciatháin

716

Séipéal (fothracha)

 

An Ascaill

Páirc San Caitríona (Léim an Bhradáin)

Eaglais spallaí cloiche atá ina fothrach

717

Teach Pháirc Bhaile an Bhaspailigh

 

Bóthar Chnoc an Sciobóil go Leamhcán

Baile an Bhaspailigh

Teach trí bhá dhá stór thar íoslach

718

Glenwood

 

Crosaire Chnoc an Sciobóil

Coldblow (Leamhcán)

Teach, oifigí amuigh agus geataí

719

Teach Hillsboro

 

Crosaire Chnoc an Sciobóil

Láithreach Con (Leamhcán)

Teach agus foirgnimh amuigh

720

Droichead Coldblow (fothrach)

 

amach ó Chrosaire Chnoc an Sciobóil

Coldblow (Leamhcán)

Droichead agus piaraí seandroichid i dtailte theach "Bleach Green"

721

Sunday Well

 

Crosaire Chnoc an Sciobóil

Láithreach Con

Tobar Beannaithe

722

Láithreán Caisleáin

 

Bóthar Leamhcáin

Láithreach Con (Leamhcán)

Láithreán seandálaíoch

723

Caisleán Bhaile Lotrail

 

Bóthar Bhaile Lotrail

Coillearnach

Príomhfhoirgneamh in éineacht le foirgnimh amuigh, tithe geata, baoiseanna, geataí agus piaraí geata

724

Cora

 

Ag Muileann Anna Liffey, An Bóthar Íochtarach

Coillearnach

Cora sa Life

           

 Uimh TDC

Ainm an Déanmhais

Uimh. na Sráide

Seoladh na Sráide

Baile Fearainn

Cur Síos

725

Teach an Mhuilinn

 

Muilte Anna Liffey, An Bóthar Íochtarach

Coillearnach

Seanteach Úinéir an Mhuilinn

726

Muileann Anna Liffey

 

Bóthar Íochtarach

Coillearnach

Seanmhuileann Plúir (tuirbíní san áireamh)

727

Bailtín an Bhaile

 

Bóthar Bhaile an Phoirtéaraigh

Baile Uí Cheallaigh

Teach ceithre bhá dhá stór ón 19ú haois a bhí mar chléirtheach

728

Gort Anna

 

Bóthar Bhaile Lotrail

Gort Anna

Teach cúig bhá dhá stór thar íoslach ón 18ú haois

729

Eaglais Naomh Mochta (Eaglais Chaitliceach Rómhánach)

 

Bóthar Bhaile Lotrail

Baile an Phóirtéaraigh

Eaglais Chaitliceach Rómhánach sa stíl Ghotach

730

Díog fáinne

 

Bóthar Bhaile Lotrail

Baile an Phóirtéaraigh

Créphort in aice le hEaglais Naomh Mochta

731

Teach Bhaile an Diosualaigh

 

Bóthar Bhaile Lotrail

Baile an Diosualaigh

Teach, foirgnimh amuigh, piaraí geata agus geataí

732

Láithreán Áitreabh Cónaithe

 

 

Baile an Diosualaigh

Créphort

733

Dumha

 

amach ón mBóthar Íochtarach, na Ceapóga Sú Talún

Steach Gob

Lios féideartha sa chúinne thoir theas de pháirc chothrom churaíochta (1.75m ar airde)

734

Cora

 

Ag The Wren's Nest, na Ceapóga Sú Talún

Steach Gob

Cora sa Life os comhair The Wren's Nest

735

The Wren's Nest

 

An Bóthar Íochtarach, Na Ceapóga Sú Talún

Steach Gob

Teach trí bhá dhá stór ón 19ú haois atá mar Theach Tábhairne anois (gan síntí ó dheireadh an 20ú haois san áireamh)

736

Teach Summerton

 

Bóthar Sommerton

Baile an Diosualaigh

Teach, foirgnimh amuigh, gairdín a bhfuil balla thart timpeall air, lóiste, ráille imfhálaithe agus geataí.

737

Fearann an Choirce

 

Bóthar Bhaile Lotrail

Baile an Diosualaigh

Teach, lóiste, oifigí amuigh agus geataí

738

Tobar na gCeirteacha

 

Bóthar Bhaile Lotrail

Baile an Diosualaigh

Leac thar an Tobar Beannaithe ag acomhal an bhóthair. Tá an focal 'Ragwell' greanta ar an mballa cúil

739

 

1

Iostáin na gClaiseanna Gainimh, Bóthar Bhaile Lotrail

Caisleán Cnucha

Ardán iostáin aon stóir trí bhá

740

 

2

Iostáin na gClaiseanna Gainimh, Bóthar Bhaile Lotrail

Caisleán Cnucha

Ardán iostáin aon stóir trí bhá

741

 

3

Iostáin na gClaiseanna Gainimh, Bóthar Bhaile Lotrail

Caisleán Cnucha

Ardán iostáin aon stóir trí bhá

742

 

4

Iostáin na gClaiseanna Gainimh, Bóthar Bhaile Lotrail

Caisleán Cnucha

Ardán iostáin aon stóir trí bhá

743

 

5

Iostáin na gClaiseanna Gainimh, Bóthar Bhaile Lotrail

Caisleán Cnucha

Ardán iostáin aon stóir trí bhá

744

 

6

Iostáin na gClaiseanna Gainimh, Bóthar Bhaile Lotrail

Caisleán Cnucha

Ardán iostáin aon stóir trí bhá

745

 

7

Iostáin na gClaiseanna Gainimh, Bóthar Bhaile Lotrail

Caisleán Cnucha

Ardán iostáin aon stóir trí bhá

746

 

8

Iostáin na gClaiseanna Gainimh, Bóthar Bhaile Lotrail

Caisleán Cnucha

Ardán iostáin aon stóir trí bhá

747

Teach Mhaolruain

 

Bóthar an Choláiste

Caisleán Cnucha

Teach, áiteanna cónaithe stáblaí, stáblaí, lóistí (2), geataí agus piaraí

748

Caisleán Chaisleán Cnucha (fothracha)

 

Coláiste Chaisleán Cnucha, Bóthar an Choláiste

Caisleán Cnucha

Móta agus Bábhún, Caisleán, Tobar (2), reilig

           

 Uimh TDC

Ainm an Déanmhais

Uimh. na Sráide

Seoladh na Sráide

Baile Fearainn

Cur Síos

749

Foirgneamh McNamera

 

Coláiste Chaisleán Cnucha, Bóthar an Choláiste

Caisleán Cnucha

Foirgnimh bhunaidh scoile ón 18ú haois in éineacht le síntí breise ina dhiaidh sin, séipéal san áireamh

750

Foirgneamh Creegan

 

Coláiste Chaisleán Cnucha, Bóthar an Choláiste

Caisleán Cnucha

Foirgneamh suanleasa ó lár an 20ú haois

751

Túr (fothrach)

 

Coláiste Chaisleán Cnucha, Bóthar an Choláiste

Caisleán Cnucha

Fothrach túr ciorclach cloiche réadlainne ar dhumha láithreán muileann gaoithe a bhí ann roimhe sin

752

Lóiste geata Choláiste Chaisleán Cnucha

 

Coláiste Chaisleán Cnucha, Bóthar an Choláiste

Caisleán Cnucha

Lóiste ag crosaire Bhóthar an Choláiste, Bhóthar an Fhaoitigh agus Bhóthar an Chloigthí

753

Cnoc an Chaisleáin

 

Bóthar an Túir

Caisleán Cnucha

Teach, lóiste, balla teorann tosaigh agus piaraí geata

754

Droichead Guinness agus Lóiste Droichid

 

An Bóthar Íochtarach, Na Ceapóga Sú Talún

Baile Phámar Íochtarach

Droichead príobháideach iarainn theilgthe do choisithe thar an Life in éineacht le piaraí cloiche agus lóiste

755

Teach Caidéil Theach na Muirdíge

 

Bóthar Íochtarach

Caisleán Cnucha

Teach Caidéil an tSeanmhuilinn Iarrainn

756

Coimpléacs Theach Ghleann Mhaolruain

 

Cnoc Mhaolruain

Caisleán Cnucha

Coimpléacs foirgneamh ar an dá thaobh de Chnoc Mhaolruain, tithe (x2) Lóistí, Ráille agus geataí san áireamh

757

Farmleigh agus Lóiste Farmleigh

 

Páirc an Fhionnuisce

Caisleán Cnucha

Príomhtheach, foirgnimh amuigh, gairdín a bhfuil balla thart timpeall air, teach geata ar Bhóthar an Chloigthí agus Cloigtheach

758

Teach Chnoc Hybla

 

Bóthar an Fhaoitigh

Caisleán Cnucha

Teach trí bhá dhá stór thar íoslach ón 18ú haois

759

Teach Geata an Fhaoitigh

 

Páirc an Fhionnuisce, Bóthar an Fhaoitigh

Caisleán Cnucha

Lóiste geata aon stóir de chuid Pháirc an Fhionnuisce

760

Geataí an Fhaoitigh

 

Páirc an Fhionnuisce

Caisleán Cnucha

Geataí iarainn theilgthe ag Páirc an Fhionnuisce

763

Ionad Páistí agus Teaghlaigh agus Teach Geata NAHB

 

Bóthar Chaisleán Cnucha

Caisleán Cnucha

Sean-íoclann bhrící buí agus dearga cúig bhá dh stór agus teach geata

764

Tobar Bhríde

 

Bóthar an Choláiste

Caisleán Cnucha

Tobar Beannaithe - marcáilte ag caidéal iarainn theilgthe

765

Eaglais Bhríde (Eaglais na hÉireann)

 

Bóthar Chaisleán Cnucha

Caisleán Cnucha

Eaglais agus reilig ón 19ú haois

766

Teach an tSráidbhaile

 

Bóthar Chaisleán Cnucha

Caisleán Cnucha

Ceann amháin de phéire tithe leathscoite atá cónasctha le Teach Oifig an Phoist

767

Teach Oifig an Phoist

 

Bóthar Chaisleán Cnucha

Caisleán Cnucha

Ceann amháin de phéire tithe leathscoite brící dearga atá cónasctha le Teach an tSráidbhaile

768

 

1

Bóthar Chaisleán Cnucha

Caisleán Cnucha

Ceann amháin de phéire tithe leathscoite brící dearga in éineacht le hUimh. 2 Bóthar Chaisleán Cnucha

769

 

2

Bóthar Chaisleán Cnucha

Caisleán Cnucha

Ceann amháin de phéire tithe leathscoite brící dearga in éineacht le hUimh. 1 Bóthar Chaisleán Cnucha

770

 

3

Bóthar Chaisleán Cnucha

Caisleán Cnucha

Ceann amháin de phéire tithe leathscoite brící dearga in éineacht le hUimh. 4 Bóthar Chaisleán Cnucha

771

 

4

Bóthar Chaisleán Cnucha

Caisleán Cnucha

Ceann amháin de phéire tithe leathscoite brící dearga in éineacht le hUimh. 3 Bóthar Chaisleán Cnucha

772

Teach Solais Chloch Dábhiolla

 

 

Oileán Chloch Dábhiolla

Teach solais ar oileán amach ó chósta na Sceirí

773

Láithreán Mainistreach

 

 

Inis Pádraig

Fothracha Eaglaise san áireamh

           

 Uimh TDC

Ainm an Déanmhais

Uimh. na Sráide

Seoladh na Sráide

Baile Fearainn

Cur Síos

774

Túr Martello

 

 

Oileán Sionnaigh

Túr ciorclach míleata cloiche ón 19ú haois

775

Caisleán Reachrann

 

 

Reachrainn

Teach ina bhfuil Caisleán, Oifigí Amuigh, Cuimhneachán, Gairdín a bhfuil balla thart timpeall air, Ballaí Rampair agus Geataí

776

Cuan agus Teach Bád

 

 

Reachrainn

Cuan beag cloiche agus teach bád

777

Iostáin an Gharda Cósta agus Clós Iata

 

 

Reachrainn

Sé iostán den gharda cósta

778

An Teach Bán

 

 

Reachrainn

Teach mór scoite taobh theas de choimpléacs iostáin an Gharda Cósta

779

Fíorchúirt Leadóige

 

 

Reachrainn

Cúirt leadóige iata ó thús an 20ú haois

780

Marcálaí den tSuirbhéireacht Ordanáis agus Carn

 

Carn an Chnoic Bháin

Reachrainn

Dumha agus Stáisiún Triantánaithe den tSuirbhéireacht Ordanáis ar bharr cairn

781

Dún

 

 

Reachrainn

Ceann tíre atá cosanta ag rampar triarach, rud ar a dtugtar Dún Gairdín

782

Séipéal agus Bábhún

 

 

Reachrainn

Séipéal beag a bhfuil claí agus geata adhmaid thart timpeall air, agus é suite taobh theas den Teach Bán

783

Créphort Féideartha

 

 

Reachrainn

Créphort

784

Halla Bhaile na Sceach

 

 

Baile na Sceach (Cill Shalcháin)

Teach trí bhá dhá stór thar íoslach ón 19ú haois

785

An tSeanbheairic

 

An Phríomhshráid

Baile Gháire

Seanbheairic Chonstáblacht Ríoga na hÉireann ón 19ú haois

786

Teach agus Foirgnimh Amuigh Dhúchasacha

 

 

Lios Pubaill (Sord)

Coimpléacs dúchasach ina bhfuil teach neamhghnách leath-mhaolbheannach dúchasach

787

Apsley

25

Inis Pádraig

Páirceanna an Bhaile (Na Sceirí)

Teach L-chruthach ón 19ú haois

788

Seanteach Fear Comharthaí

 

 

Stáisiún DART Acomhal Bhinn Eadair, Bóthar Chill Bharróg, Baile Átha Cliath 5

Teach dhá stór brící dearga ón 19ú haois

789

Belcamp Hutchinson

 

Lána Carr, amach ó Bhóthar Mhullach Íde

Belcamp

Teach trí stór ón 18ú haois

790

Bohomer

 

Bóthar Mhullach Íde

Both Umair (Clochar Dhúiligh)

Teach dhá stór ón 18ú haois

791

Droichead Bhaile Uí Rócháin

 

Bóthar na hAille

Baile Uí Rócháin (Sord)

Droichead stairiúil cloiche cúig stua

792

Cnoc an Tobair

 

Lána na Tiníleach, amach ó Bhóthar Mhullach Íde

Cnoc an Tobair (Clochar Dúiligh)

Teach agus foirgnimh amuigh chloiche ó thús an 19ú haois

793

Roxboro

 

Seanbhóthar Charraig Bhreac

Binn Éadair

Déanmhas ar stíl teach fobhaile ón 19ú haois a bhfuil véaránda air

794

Clochar San Doiminic

 

Santa Sabina, Bóthar an Ghoirt Ghlais

An Coinicéar (Cill Fhionntain)

Teach bunaidh ón 19ú haois (ina chlochar anois), ascaill iontrála agus gairdín a bhfuil balla thart timpeall air ina n-aonar

795

St. Mary's

 

Sráid Bhaile Átha Cliath

Baile Dúill

Foirgneamh ó thús an 20ú haois, rud a bhí mar sheanteach scoir ag na Bráithre Críostaí. Foirgneamh seacht mbá dhá stór thar íoslach ó 1913 agus síneadh ingearach dhá stór séipéil san áireamh, gan na síntí agus déanmhais eile go léir i gceist.

796

Glengyle

 

Bóthar Claremont

An Coiréal (Binn Éadair)

Ceann amháin de dhá theach leathscoite ó lár an 19ú haois

797

Craigview

 

Bóthar Claremont

An Coiréal (Binn Éadair)

Ceann amháin de dhá theach leathscoite ó lár an 19ú haois

798

Teach Dúchasach

 

Ascaill Thuirbhe

Baile an Bhéibhéaraigh (Domhnach Bat)

Teach dúchasach trí bhá dhá stór ón 19ú haois

799

Foirgneamh Dúchasach

 

Lána Bhaile Leithghlinne

Baile Choiteáin (An Aill)

Déanmhas dúchasach balla láibe ar a bhfuil fuinneog bheag lochta agus foirgneamh cloiche amuigh in éineacht leis

           

 Uimh TDC

Ainm an Déanmhais

Uimh. na Sráide

Seoladh na Sráide

Baile Fearainn

Cur Síos

800

Teach White Hart (le Carria Geal san áireamh)

 

Lána White Hart

Baile Stiofáin (Baile Brigín)

Teach ón 17ú haois agus é foroinnte in dhá áitreabh - Teach White Hart agus Carria Geal

           

 

Clár ábhair

Baile